ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


www.zbabelci.org

v Košíku, 27.11.10

I zbabělec může být rodičem a chtít své dítě.www.zbabelci.org

Možná bych si měl i najít čas podívat se na ostatní servery, zabývající se rodičovskou problematikou, což nečiním, neboť náš server a činnost v K 213 – zejména pak práce s konkrétními případy dnes už stovek rodičů, kteří se na nás s nebývalou důvěrou a stále častěji obracejí - mě natolik vytěžují, že necítím tuto potřebu – ale je rozhodně dobře vědět, kam to dotáhli ostatní, což nám vždycky jen dodá další sebedůvěru. A pokud někdo šíří, jak jsme nafoukaní a nabubřelí, tak bych jen poznamenal, že ne nafoukaní, ale hrdí – a to právem, protože naše výsledky nás k tomu rozhodně opravňují a činnost žádného jiného sdružení nesnese s námi srovnání ani náhodou a ani při sebevětší toleranci. Resp. neexistuje sdružení, natož pak server, který by se kvalitou informací, původními reportážemi a také výsledky své činnosti alespoň vzdáleně přiblížil tomu, co jsme dokázali my.

Na druhé straně – a právě při pohledu na některé další servery, zabývající se rodinnou problematikou, chápu, že :


  • i zbabělec může být rodičem.

  • i zbabělec má nárok na své dítě.

  • i zbabělec má právo na svobodu slova a na svobodné vyjadřování své zbabělosti.

Přesto věci příliš neslouží, pokud to činí veřejně, pod jménem rodičovských zájmů – a hlavně pokud tvrdí, že jiné cesty než jeho zbabělosti není a že se nedá – jako pro něj vždycky – nic dělat, než složit ruce v klín a tiše bědovat pod lavicí a čekat, až samy od sebe „přijdou lepší zítřky“.


Historie nás učí, že samy od sebe ještě nepřišly nikdy, takže nevím, proč by najednou tato ctnostná a spravedlivá tradice měla být měněna a lepší zítřky by se měly jaksi dostavit samy od sebe.


Chápu i to, že ne každý má na to, aby – jak se říká – stál v první linii a vydržel nápor nejtěžšího úderu. Přesto, každý, kdo chce, může něčím přispět, zvláště pak za situace, která přímo bije do očí, jako když mne jako předsedu nejznámější organizace zavřou bezdůvodně do vazby.


Každý se k tomu může vyjádřit, každý může napsat článek nebo dopis, připojit se k protestní petici, veřejně říkat, že to odsuzuje, napsat povzbuzení uvězněnému.


Kdo neučiní ani to, že by se podepsal pod petici za propuštění, ačkoliv musí dobře vědět, že to jednak je správné a jednak že tím kupodivu ani nic neriskuje, u toho je pak samozřejmě na zvážení, nakolik může být svému dítěti vzorem a co z něj asi tak může vychovat, i kdyby k němu přístup měl. Což zase navozuje následnou otázku : Nakolik si svá práva, ať už jakákoliv, zaslouží osoba, která se o ně ani neumí přihlásit, natož se za ně postavit nebo si je vynutit ?!!


Pro ilustraci pár příkladů těch, co nikdy nic neudělali, přesto jsou jich plné některé servery, jako například Hodinova Střídavka (o Mesznerově Iustinu přestalo smysl se vůbec zmiňovat, ten pro naprostou většinu normálních návštěvníků skončil a přestali jej navštěvovat).


Pro ilustraci :


Přispěvatelka na stránky Střídavka Noemi Matějková – chtělo by se říci : tak mladá, a už tak zbabělá (?) – jak potom asi bude vypadat v 50 letech ? Nebude to náhodou klasická bezobsažná struktura, které sama dnes naoko a zcela bezzubě kritizuje ?


Její bezobsažné články, zveřejňované právě těmi nejzbabělejšími servery, obsahují popisy rozhovorů s typickými zbabělci první kategorie, kteří sice tuší, že to není v pořádku, že se jim děje bezpráví (tedy už i jim osobně ), a přesto „ví, že metody K 213 nikam nevedou“ (přičemž je snadno prokazatelné, že nikdy nic jiného k výsledkům nevedlo, což dokonce v době blokád opakovaně písemně potvrzoval i nejznámější ze zbabělců Luboš Patera, když konstatoval, že 5 let vyjednávání s ministerstvem (práce) nikam nevedlo, zatímco po blokádách byla ministrem okamžitě přijata delegace tehdejšího Svazu mužů, jako první signál smířlivosti a snahy zjistit, co se vlastně ve společnosti děje) .


Jistě je skvělé, když se tvůrce Střídavky Aleš Hodina snaží zaujmout svou reportážní rychlostí (když už ničím jiným nemůže), se kterou například informuje o mém zatčení v Nymburce 9. dubna t.r., ale ihned nezapomene dodat, že s „mými způsoby nesouhlasí“, i když „mám jinak pravdu a byl jsem zatčen bezdůvodně“. Pochopitelně bez sdělení, jaké způsoby, se kterými nesouhlasí, má vlastně na mysli a zda nějak se zatčením souvisely, či nikoliv.


Škoda, že tedy nedodá také, s jakými jinými způsoby by sám souhlasil, případně proč už je dávno nepředvedl a proč kromě servilní a bezzubé Střídavky, na které lze ocenit snad jedině možnost diskuse za situace, kdy na našem serveru žádná není a kdy Mesznerova diskuse na Iustinu definitivně ukončila zájem každého normálního člověka se této diskuse účastnit, nepředvedl ještě vlastně vůbec nic.


Totéž se opakovalo při mém odsouzení v Kolíně estébákem Krumlem, kdy Hodina napsal a zveřejnil článek na toto téma ještě dříve než bylo cokoliv publikováno na našich stránkách a nemohl si tedy tyto informace ani věrohodně ověřit, ovšem i když rozsudek odsoudil a přirovnal ho ke způsobům barmské diktatury, neopomněl hned v závěsu dodat, že jsem – asi z pomatenosti mysli – předvedl další klukovinu, když jsem se spisem vyskočil z okna, čímž jsem zřejmě chtěl upozornit na nespravedlnost, ve spisu obsaženou.


Sváček by to možná nenapsal líp – prostě zoufalý magor, který už neví, kudy kam, a tak skáče se spisem z okna.


Zde je potřeba si uvědomit – a zdůraznit – že pokud autor takto vykládá užití článku 23 v praxi, pak vypovídá hlavně sám o sobě – co je vlastně sám za chudáka a že kromě klukovin nikdy nic jiného nedokázal a ani nedokáže, o čemž konečně výmluvně svědčí jeho vlastní opatrovnická kauza.


Skutečnost přitom byla na hony tomuto pseudovýkladu vzdálena a každý, kdo tam byl anebo kdo si i dodatečně prostudoval naše stránky, musel vědět, že se jednalo o rozhodnutí občanského sdružení K 213, které o tom vystavilo řádné rozhodnutí, jež také řádně odůvodnilo a doručilo soudci Jankovi – o tom, že ho pro naprostou neschopnost zbavuje funkce soudce s okamžitou platností a že mu také odebírá opatrovnický spis, neboť česká justice měla více než dostatek času, aby přenesla rozhodnutí svého nejvyššího odvolacího orgánu – ESLP ve Štrasburku – do praxe, což neučinila a učinit zjevně ani nechce, a proto také pominul důvod, proč by měla mít spis, který jí konec konců ani nepatří, nadále v držení.


Samozřejmě, že to důležité a podstatné na celé věci není ani skok z okna, ani odebrání spisu samotného justici, ale fakt – a hlavně příklad pro ostatní – že občanská sdružení

m o h o u 

nahrazovat činnost nefunkčních státních orgánů a vydávat za ně i zásadní rozhodnutí, případně přebírat jejich pravomoci, pokud byly řádné a předvídané prostředky nápravy marně vyčerpány a situace se nijak nezměnila.


To nejpodstatnější z celé události tedy Hodina ve svém komentáři zatajil a zkreslil v bezvýznamnou klukovinu evidentního zoufalce, a to jednak proto, že sám se na nic jiného než na klukoviny nikdy nevzmohl (a - řekněme rovnou – ani nevzmůže) , nedokáže si ani nic jiného představit a hlavně – že si nedokáže – a to v občanské společnosti – představit, že by státní moc vykonával někdo jiný než státní orgány, byť by v nich seděli i naprostí magoři, psychopati nebo rovnou zločinci, co svěřenou státní moc masově zneužívají ve svůj osobní prospěch.


Z tohoto výkladu - a otevřené degradace a dehonestace celé akce – musel mít – především Sváček – neskonalou radost a věřím, že za to Hodinu také patřičně odměnil. Nebo ještě odmění.


Což také výmluvně odpovídá na otázku, co je Hodina zač a čí zájmy Střídavka sleduje a hájí.


Zde není rozhodně od věci připomenout, že Střídavka se velmi líbila bývalé paní ministryni Kovářové, jejíž hloupost a omezenost odmítlo zapírat už i dnešní ministerstvo spravedlnosti, které v současnosti reviduje každé její rozhodnutí a není ani rozhodně bez souvislosti připomenout, že sám Hodina má pověst obchodního vyděrače, kteroužto činností se po léta úspěšně živil, což také denně v praxi nejlépe potvrzuje svým chováním.


Pro lepší chápání veřejnosti bychom tomuto tvůrci serveru s matoucím názvem Střídavka (někdo by mohl myslet, že jde třeba o meteorologický server o střídání počasí či ročních období nebo informační server elektrárny o úrovni napětí střídavého proudu) mohli nabídnout nové, daleko výstižnější názvy, jak přitáhnout skutečně jenom ty, kterým je tento server určen, a sice :

www.izbabelecchcedite.cz, www.izbabelecjerodicem.com , www.bojimse.cz, www.dejesemikrivdaamamstrach.org, atd., atd.


Pro všechny ty, co se bojí přihlásit o svá práva, natož pak o ně skutečně bojovat, což už předem „ví, že způsoby K 213 nikam nevedou a že je to běh na několik generací (čímž jen omlouvají vlastní zbabělou nečinnost) , bychom měli jedno doporučení :

Třeste se někde v koutku, příliš to neukazujte světu na odiv a trpělivě čekejte, až my to vybojujem. Protože pokud nabude veřejnost (a zejména nepřítel) dojmu, že za věcí stojíte hlavně vy, nedočkáme se ničeho nikdy.

Až my tu válku – pochopitelně že bez vás – vyhrajem, můžete si i vy užívat svobod a práv, která jsme prosadili, obhájili a udrželi.


Ale teď se hlavně do ničeho nepleťte, v klidu se třeste někde pod lavicí a buďte o tom zticha – to je totiž tak asi všechno, čím k věci můžete nejlépe přispět.


A je jedno, jestli na jedné či na deseti nefunkčních internetových adresách a odkazech.


Jeden funkční, věrohodný a odhodláním naplněný odkaz totiž za to za všechno rozhodně vydá.


A dnes už bez výjimky všichni ví, který to je.

_________________________________________

Ahoj Jiri,
ted jsem cetl tvuj clanek na tema webu zbabelci.org a asi dvaceti
dalsich, podobneho tj. nevalneho obsahu. Strom poznas podle jeho ovoce,
tj. jestli za tebou a sdruzenim K213 jsou videt vysledky, tj. dosahnuti
snizeni vyzivneho z 3000 Kc na 300 Kc u otce, jenz je bez prijmu, viz
asi tyden stara kauza, jestli uz jen pritomnost lidi ze sdruzeni K213 na
soudnim jednani jaksi meni postaveni stran tj. z klasickeho system vs.
chudak chlap, na postaveni o hodne vyrovnanejsi, i kdyz se casto
nepodari zvitezit, i tak je to uctyhodne.. Pana Minutu jsem nikdy
nevidel ze by nekoho zastupoval, i kdyz je to takovy "odbornik" na
rodinnou problematiku.
Jinak vyhradu ke K213 samozrejme mam a to je jaksi uz starsi webove
stranky, bez vyhledavani, diskuze atd. Coz ale jak mam informace se ma
uz velmi brzy zmenit.. :)
F

___________________________________________

Jo, máš informace správné. Pan Minuta, na to, jak nic neumí, nemá žádné zkušenosti a ničím neprošel, tak je drzý jako opice a tváří se, že sežral všechnu moudrost ze světa. Typické první rozeznávací znamení, kterak poznati pravého a nefalšovaného burana. J.

____________________________________________


Tak jsem kouknul na Střídavku

K 213 je snad prašivá ovce. Sice s nejlepšímy výsledky, ale nikdo to snad nechce vidět. K 213 udělala za svou existenci pro rodiče více než všechny ostaní sdružení dohromady. Hluboký dík, Olda Mezl.

__________________________________________


__________________________________________

Pánové, že se vzrušujete ... Copak nevíte, že Kříhová chtěla vykázat veřejnost výhradně v jeho zájmu - a číst posudek o tom, jak těžkou vadou osobnosti - tzv. rozpolcením - pan Minuta trpí ? Proto zvažovala, jestli mu vůbec upravit styk.   A.

___________________________________________


__________________________________________

Kouknul jsem na Střídavku

Na odkazy, oni mají snad komplex z K 213. Ni zmínka. O.

___________________________________________

Komplex to bude asi těžký. Protože když jeden zjistí, že ani nakradené miliony nenahradí inteligenci a statečnost, tak to samozřejmě dokáže frustrovat.   A.

___________________________________________

Ahoj,Jirko!
Tak jsem si cetla na strankach clanek o zbabelcich-mas v hodne vecech pravdu....Treba se potahnou za nos a kdyz uz neco nakousnou a verejne publikuji-NAPISOU K ToMU TAKE ONO POVESTNE 'BÉ'!
Dík za to,že JSI

B.

____________________________________________