ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Dědictví za života - ano či ne ?

v Praze, 29.11.10

Poměrně zajímavý článek, související s budoucím či současným rozhodováním mnohých z vás, zveřejnily Novinky.cz. Na téma dědictví a převod nemovitostí.Více na :

http://www.novinky.cz/finance/218164-s-darovanim-bytu-detem-se-muzete-bolestne-spalit.htmlhttp://www.novinky.cz/finance/218164-s-darovanim-bytu-detem-se-muzete-bolestne-spalit.html
________________________________________

S darováním bytu dětem se můžete bolestně spálit

Řada rodičů daruje ještě za svého života dětem nějakou nemovitost, zejména dům či byt. Je to výhodné, nebo je lepší změnu vlastnictví ve prospěch dětí nechat na dědictví někdy v budoucnu? Ve hře je spousta faktorů, většinou vztahových. Daňové aspekty nyní – proti minulosti – hrají malou roli pro to, jaké řešení preferovat.

Darování nemovitosti dětem už za života rodičů má jednu velkou výhodu. Je-li v rodině více dětí, rodiče mohou za svého života podle své volby uspořádat majetkové vztahy, a předejít tak možným sporům mezi dětmi o nemovitost po jejich smrti.

Tedy například dům darovat jen jednomu dítěti. Platí přitom ustanovení občanského zákoníku, že to, co jedno dítě dostane od rodičů za jejich života, se započte při vypořádání dědictví.

Jinými slovy, o to obdarovaný dostane z dědictví méně.

Samozřejmě je tu riziko, že darování nemovitosti jednomu dítěti se nemusí líbit druhému a že tento krok může rozjitřit vztahy v rodině.

Kdy je také vhodné dát nemovitost dětem

Darování nemovitosti za života rodičů je vhodné například tehdy, pokud tomu odpovídá rodinná situace, nebo když jsou rodiče dobře majetkově zajištěni. Tedy například tehdy, když se děti chtějí osamostatnit a jedno z dětí může dostat nemovitost a druhé odpovídající sumu peněz, ať už od rodičů či sourozence.

Nebo když se rodiče rozvádějí, tak může být za určitých podmínek dobrým řešením, když dům či byt ve společném majetku darují dětem.

Už bez daně

Velkým usnadněním darování nemovitosti je to, že od ledna 2008 je darování z daňového hlediska stejně zvýhodněno jako dědictví.

Jde-li o darování mezi příbuznými v první a druhé příbuzenské skupině, neplatí se z daru žádná darovací daň.

Nemusí se finančnímu úřadu podat ani daňové přiznání, ani znalecký posudek o ceně nemovitosti. Jedinými náklady spojenými s darováním jsou jen náklady na sepsání darovací smlouvy (ta musí být u nemovitosti vždy písemná) a pětisetkorunový poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Na druhou stranu odborníci upozorňují, že darování nemovitosti dětem by si měli rodiče vždy dobře zvážit.

Notář: Povinností rodičů to není

„Není povinností rodičů darovat dětem nemovitost. Vždy záleží na konkrétní situaci v rodině. Vážným důvodem například může být, že dům chátrá, rodiče už jsou starší a nemají peníze ani síly na opravy. A mladí do domu nechtějí investovat, dokud jim nebude patřit,“ říká notář v Benešově Miloslav Jindřich.

Podle jeho slov si ale dospělé děti často chybně myslí, že je povinností rodičů jim dům darovat ještě za života.

„Kolikrát přijdou objednat smlouvu děti a říkají – já mám nárok, abych to dostal. Někdy se i stane, že když se pak dostaví i rodiče a já obě strany poučím o tom, že předání nemovitosti vůbec není povinností rodičů, a o možných rizicích převodu, k darovací smlouvě nakonec ani nedojde,“ zdůraznil Jindřich.

Podle jeho slov svého času bylo „moderní“ převádět nemovitosti už na malé vnuky. „To teprve může být velmi riskantní. Vnouče dospěje do zletilosti, rozhlíží se po světě a najednou zjišťuje, že potřebuje nové auto nebo začne hrát na automatech a klidně dům prodá nebo dá do zástavy a neptá se ani babičky a dědečka, ani svých rodičů,“ upozorňuje notář.

Vrácení daru

Při darování nemovitosti je třeba dobře zvážit i to, jak se děti ke svým rodičům chovají. Je možné, pokud by se vztah v budoucnu nějak narušil, požadovat vrácení daru? Zákon to připouští, ale jen za přesně stanovených podmínek.

„Dárce se může domáhat daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům rodiny tak, že hrubě porušuje dobré mravy,“ uvádí § 630 občanského zákoníku. Nestačí rozhodně pouze „nevděk“ dítěte nebo jakékoli jeho „nevhodné“ chování.

Dobré mravy musí být porušovány ve značné intenzitě či soustavně. Může jít například o hrubé urážky, neposkytnutí potřebné pomoci, fyzické násilí. Ze zákona však neplyne, že by chování dítěte muselo mít přímo intenzitu trestného činu či přestupku.

Stupeň závažnosti porušování dobrých mravů – pokud obdarovaný odmítá vrátit dar – může ale posoudit jedině soud. Proto je důležité si darování raději předem velmi důkladně rozmyslet.

Obdarovaný je povinen vrátit dar od okamžiku, kdy hrubým chováním porušil dobré mravy a dárce ho k tomu vyzval. Požádat o vrácení daru je třeba do tří let od závadného chování.

Pokud dítě na výzvu dárce dar nevrátí, nezbaví se povinnosti vrátit dar například tím, že nemovitost prodá. V takovém případě má dárci poskytnout za dar aspoň peněžitou náhradu.

Za hrubé porušení dobrých mravů však nelze považovat to, když se obdarované dítě třeba časem rozhodne, že nemovitost prodá. Prodeji nebrání ani to, že je zřízeno právo doživotního bezplatného užívání nemovitosti rodičů nebo některého z nich, které vázne na nemovitosti jako věcné břemeno.

Věcné břemeno však musí i případný nový majitel nemovitosti respektovat, neboť se váže na konkrétní nemovitost, nikoli na konkrétního jejího vlastníka.

I detaily o obsahu věcného břemene

Darovací smlouvu si obě strany mohou teoreticky sepsat samy, ale v praxi je lepší, aby ji sepsal advokát či notář. U notáře je navíc výhodou, že má povinnost poskytnout při sepisování smlouvy právní radu oběma stranám.

Kvalitní smlouva či smlouvy jsou zvláště důležité v případě, kdy se současně zřizuje právo doživotního bezplatného užívání darované nemovitosti pro jednoho nebo oba rodiče, odpovídající věcnému břemenu na nemovitosti. Může jít o jeden či dva smluvní dokumenty.

Smlouva by totiž měla například stanovit rozsah práva plynoucího z věcného břemene, tedy zda půjde o užívání jedné či více místností a kterých, společných prostor, zda, popřípadě jak se bude oprávněný z věcného břemene podílet na úhradě nákladů na bydlení, jako je elektřina, voda, vytápění, opravy nemovitosti apod.

Vlastník nese veškeré náklady, jen když se na tom účastníci smlouvy dohodnou. Jde-li o tzv. výměnek, pak by mělo být ve smlouvě stanoveno, že rodič či rodiče budou mít nárok na poskytování osobních služeb jako jídla, praní topení atd. a v jakém rozsahu.

Přesné vymezení podmínek ve smlouvě může zabránit mnoha sporům a nedorozuměním v budoucnu.

_____________________________________

To si nemyslím, že by měli dávat rodiče nemovitost dětem , za svého života, ale měli by učit s tou nemovitostí zacházet a starat se o ni. Aby bylo jasné , že jim bude k užitku. Zase zdůraznuji , že větší hodnotu má dědictví nematerielní, to co rodiče uměli, věděli, zjistili , jak zacházet se svými dědičnými předpoklady a talentem.


Že by opět rušička Svobodn

Jirko, celej den se nelze napojit na stránky K 213. Je v tom ta avízováná
 přestavba, nebo pokračovatelé StB umlčeli hlas pravdy? Olda Mezl

P.S. Na provládní stránky SD lze se dostat snadno. O.
________________________________________


________________________________________

Dneska jsem se dobrovolně ucházel o vstup na Ruzyň a osazenstvo se tak vyděsilo, že okamžitě přišel příkaz : Fialu nepouštět !! A vymluvili se na to, že prý mám jen dočasnou občanku (ovšem spolu s posledním typem řidičáku) - takže jsem na předem odsouhlasenou návštěvu nebyl vpuštěn. Když jsme to pak šli reklamovat na MSP, tak jen kroutili hlavou, jak prý je to možné. Že prý  nemohou za každého vrátného. Já jim povídám - to není rozhodně vrátným, ale ředitelem. Toho vyměňte, a v tu ránu bude klid. A zmlkli, jak zařezaní.
Nicméně poznatek, že už mě nechtěj pustit ani do kriminálu, je pro mě novým - zajímavým a snad i potěšujícím -  zjištěním. Co se mnou bude Kruml dělat ? Kam mě nechá zavřít, když se všude třesou hrůzou, sotva přejdu práh ?  J.


No Jo no , L. P. maximálně na několikátou výzvu naservíruje odkaz ale jinak je jako hluchoněmý, jen se pousměje a řekne nějaký žertík , co moc ani nepřilehne. Ale řečník to je, to mu neupírám, ale spíš tak do televizních šotů v Justice TV, ale i tam už se drží víc za kameraou než před ní.

Prostě Spravedlnost dětem je jen hrstka, K 213 je velká organizovaná skupina. A i když to na mě ze začátku působilo, že je tam i sebechvála, na což mě navedli a stále poukazovali méně schopní konkurenti , tak musím uznat , že člověk se musí někdy pochválit sám po velkém výkonu, když nepřítel to neudělá a nepřítel se vychválí,  i když nedělá vůbec nic. :-D

_________________________________________

Ještě Ti hrozně vyčítají Mesznerovi přikyvovači , že jsi vůdce. Jenomže bez vůdce se nedá žádná skupina organizovat. Skupina, která není organizovaná nepřežije v Džungli. A myslím, že tím, že jsi se obětoval i k vazbě, tak určitě každej musí sklapnout a sednout s úctou, když sám není schopen obětovat třeba ani vlas. já třeba to respektuju ty tvé dosavadní oběti , jako jasnou kvalifilkaci na vůdce , třeba i senátora nebo ministra pro lidská práva. Kocáb tam akorád brnkal na nervy, když odložil kytaru. J.

_________________________________________

Oni mi toho na první pohled vyčítají daleko víc. Třeba že prý ty stránky jsou jenom o mně. S tímhle skončili snad až když byly stránky plné pohřbu v Chrudimi a dalších událostí v tomhle podivném městě, kde nebylo nejmenších pochyb, že to se mnou jednak nemá co dělat a jednak že by se zatraceně měl angažovat ,každý, kdo má otců plnou hubu - a skutek utek.

Já jsem na to vždycky říkal - přiveďte mi někoho - kohokoliv - kdo se mi jen zdálky přiblíží - tedy kdo bude mít za sebou štrasburský rozsudek, tři vazby, čtyři blokády  a šest - sedm zprošťujíccíh rozsudků - a já o něm budu psát - a rád - od rána do večera. 

Zatím mi nikdo nikoho nepřivedl. JF

__________________________________________

Dobrý večer, odcházím na mateřskou a vracím telefon, tak Vám chci jen dát vědět, kdybyste mi něco chtěl, že odteď budu k zastižení pouze na soukromém čísle: ........

Jinak stále zpovzdálí sleduju "kauzu Terezka" a moc Vám - i vám všem:) - držím palce. Jana s Milanem mají štěstí, že Vás mají. 

Ať se daří, mějte se, zdraví Lucie Jánská (HN)