ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


SOUD ZRUŠEN a odročen na neurčito !!

v Hradci, 07.09.06

Soudní jednání ve věci žaloby mluvčího K 213 p. Ing. Jiřího Fialy směřující proti čtyřem údajným soudním znalcům (Pavlátovi, Pavlovskému, Žukovovi a Janotové) ohledně vystavení křivého znaleckého posudku ve věci jeho dětí v listopadu 2004, které měl projednávat Obvodní soud pro Prahu 2 v pondělí dne 11. září 2006, bylo na poslední chvíli zrušeno a odročeno na neurčito, o čemž byl náš mluvčí vyrozuměn telegramem odeslaným ze soudu ve čtvrtek odpoledne, tedy předposlední možný den před soudním jednáním. Údajným důvodem náhlé změny má být onemocnění věc projednávající soudkyně E. Machové.
Vedení K 213 tímto prohlašuje, že se mu okolnosti takového odročení na poslední chvíli u jednání naplánovaného dlouhé měsíce dopředu zdají poněkud podezřelé. Je sice možné, že občas  někdo onemocní, nicméně většina běžných nemocí trvá do 14-ti dnů a není proto nutné věc odročovat na neurčito, navíc lze označit za skutečně zvláštní shodu náhod, že paní soudkyně onemocněla právě ve chvíli, kdy má projednávat pro současnou justici zcela zásadní kauzu.

Pokud by totiž náš mluvčí, zde vystupující v roli žalobce, prokázal, co žaloba klade žalovaným „znalcům“ za vinu – tedy vystavení vědomě nepravdivého a hrubě zkresleného znaleckého posudku  ve věci nezletilých dětí Fialových, a to na přímou objednávku Obvodního soudu pro Prahu 9,  pak by totiž nejen naplno vyhřezly na veřejnost děsivé poměry panující v opatrovnické justici, zejména pak v souvislosti s vyřizováním kauzy dětí našeho mluvčího, poměry, svědčící o vskutku nebezpečné organizované bandě justičních pracovníků propojených na určité soudní znalce, a ty by pak znamenaly nejen veřejný justiční skandál nemalých rozměrů , ale s největší pravděpodobností i  počátek trestního stíhání oné organizované bandy justiční mafie z  Proseka, jež by – pokud by bylo objektivně vedeno – skončilo pozavíráním prakticky celého soudu na Praze 9 a na něj napojených složek, majících údajně hájit spravedlnost, zákon, řád a pořádek a zodpovědných za objektivní výklad práva.

Dodejme, že panu Fialovi, který je znám svou naprostou spolehlivostí a stoprocentní pravdomluvností, se ještě nikdy nestalo, že by svá tvrzení před soudem neprokázal.

A tak se věc vyřizující soudkyni E. Machové z OS P-2 nečekaně prudce přitížilo …

K 213 chápe toto odročení jednání na poslední chvíli, a to dokonce na neurčito, za úhybný manévr, který v situaci, kdy soudkyni musí být vina údajných znalců zcela jasná a musí vidět její snadnou  prokazatelnost, se tato snaží blížící se justiční skandál přinejmenším oddálit, kam se dá, nejlépe navždy, a tak ochránit své justiční kolegyně z Prahy 9 nejen před obrovskou ostudou, ale také už i před odůvodněným trestním stíháním.

K 213 chápe toto odročení jednání jako pokus zbrzdit našeho mluvčího na jeho vítězném tažení  proti pokřivené české justici, které odstartovaly nejprve prezidentská milost v květnu a poté především klíčové a zlomové rozhodnutí mezinárodního soudu ve Štrasburku v červenci tohoto roku, obojí ve prospěch našeho mluvčího.

K 213 prohlašuje, že bude tuto kauzu nadále pečlivě sledovat, ustavičně se ptát  vedení příslušného soudu na Praze 2, na kdy bude odročené jednání nařízeno a zda dosud trvají důvody pracovní neschopnosti příslušné soudkyně, případně zda nelze věc předat jinému (zdravému) soudci. 

Konečně : K 213 nemá o konečném vítězství našeho mluvčího ani v této kauze nejmenších pochyb.

 


         Ing. Jiří Krám
              pověřený tiskový mluvčí


V Hradci Králové, dne 7. září 2006