ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Nymburský soud potvrdil svou pověst zkažené konzervy s prošlou záruční lhůtou

v Hradci, 19.09.06

Okresní soud v Nymburce při dnešním projednávání revize trestního rozsudku ve věci údajného zanedbání vyživovací povinnosti ze strany našeho mluvčího p. Ing. Fialy v r. 2002-2003 nijak nevybočil ze zaběhlých letitých kolejí, pro mezinárodní justiční veřejnost zcela nepřijatelných a nenaplnil ani ta nejskromnější očekávání, která kdo kdy mohl ve spojení s touto institucí mít. 
Připomeňme, že p. Fiala byl tímto soudem nejprve v r. 2002, poté v r. 2003 odsouzen pro údajné zanedbání vyživovací povinnosti, když jako nezaměstnaný nemohl platit výživné vyměřené z padesátitisícového platu a když se samotná platba výživného dostala – vzhledem ke štvaní dětí matkou proti otci - do rozporu s dobrými mravy, na což sice pamatuje zákon o rodině, nikoliv však svévolná praxe českých soudců.

V červenci vydaný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva pak takovouto svévoli označil za porušení Mezinárodní úmluvy o lidských právech ve třech článcích a bylo samozřejmě na nymburském soudě, aby tento názor nadřízené mezinárodní instance  zohlednil ve své rozhodovací praxi.

Věc projednávající soudce – JUDr. Václav Krejčík – mimochodem tentýž soudce, který v roce 2003 p. Fialu odsoudil k podmíněnému trestu – od samého začátku nenechal nikoho na pochybách, jak hodlá s tímto názorem naložit.

Nejprve se p. Fialy dotázal, v čem spatřuje nové skutečnosti vedoucí k obnově řízení. P. Fiala odpověděl, že samozřejmě ve vydání rozsudku mezinárodního soudu, který zrušil prakticky celé opatrovnické řízení, a tedy i rozsudek o výživném a jeho výši, přičemž je nepopiratelnou skutečností, že vynesený trestní rozsudek se o toto opatrovnické řízení a jeho závěry plně opíral. Současně vyslovil námitku podjatosti soudci Krejčíkovi, neboť ten už jednou případ posuzoval a dal jasně najevo svůj náhled na věc, takže je absurdní, aby nyní rozhodoval o jeho revizi.

Soudce Krejčík se odmítnul z případu vyloučit a snažil se argumentovat tím, že důkazní řízení v trestní věci probíhalo samostatně, bez ohledu na řízení opatrovnické, když byl vyslýchán tehdejší zaměstnavatel p. Fialy, majitel španělské firmy. Pan Fiala odvětil, že právě tento úkon  - ač, jak soudce správně poukázal, zabral celé dva listy zdůvodnění rozsudku,   neměl s důkazním řízením v dané věci nic společného, neboť pro španělskou firmu pracoval p. Fiala před posuzovaným obdobím  a za toto období také výživné řádně a v plné výši zaplatil. Byl to naopak soudce Krejčík, kdo pracným prováděním naprosto nesmyslných důkazů, s posuzovaným obdobím nesouvisejících buďto vůbec, anebo jen okrajově, uváděl v omyl všechny zúčastněné, naposledy prokazatelně soudce Mgr. Hájka z Prahy 7, který rovněž z tohoto rozsudku pojal dojem, že období práce pro španělskou firmu bylo i posuzovaným obdobím v trestním řízení, a nakonec tak soudce Krejčík uvedl v omyl i sám sebe. 

Soudce dále prohlásil, že jeho rozsudek byl potvrzen odvolacím soudem a že obžalovanému bylo zamítnuto i dovolání ze strany Nejvyššího soudu, načež navrhovatel p. Fiala upozornil soudce, že asi právě proto byla věc u soudu mezinárodního, který jasně zkonstatoval, že v tomto případě pochybily národní soudy všech stupňů a že jejich rozhodování nemělo s ochranou práv navrhovatele nic společného, stejně jako s ochranou základních lidských práv.

Odpovědí soudce Krejčíka bylo sdělení, že i kdyby se prokázalo, že opatrovnické soudy pochybily a že děti měl mít v péči od samého počátku jejich otec – zde navrhovatel,  nelze nic změnit na skutečnosti, že v předmětném období měla děti ve výchově matka a jí proto náleželo výživné. 

Pan Fiala mu odvětil, že právě v tom spočívá poselství evropské rodinné morálky, že porušuje-li matka dobré mravy (např. štvaním dětí proti otci nebo znemožňováním podílu na výchově dětí druhému z rodičů), a státní orgány tomu nejsou schopny zabránit nařízením změny výchovy, ztrácí prostě na výživné nárok a děti nechť si živí ty soudkyně opatrovnických odborů soudů, které nebyly schopny druhému z rodičů řádný podíl na výchově zajistit.

Načež soudce Krejčík vyzval k závěrečným návrhům.

Přítomná státní zástupkyně navrhla návrh na obnovu řízení zamítnout, neboť prý nevidí žádné podstatné okolnosti, které by takovou obnovu umožňovaly.

Toto prohlášení vyvolalo neskrývané úsměvy u veřejnosti, přítomné v jednací síni.

Navrhovatel jí také ihned odvětil, že nevidí-li dostatečné důvody k obnově řízení za situace, kdy ve věci rozhodnul – a to zcela protikladně – mezinárodní soud a kdy všichni ve věci dosud rozhodující soudci byli z případu pro podjatost vyloučeni, asi se spletla povoláním a možná by měla raději přijmout angažmá u varieté, protože pobavit veřejnost rozhodně dovede. Nymburskou justici pak p. Fiala označil za totalitní konzervu, na jejíž rozhodování brzy doplatíme všichni, ať už zúžením dotací z evropských fondů či i možným vyloučením z Rady Evropy pro nerespektování vůle jejího soudního orgánu.

Soudce Krejčík pak návrh na obnovu řízení svým usnesením – dle očekávání – zamítnul, proti čemuž se navrhovatel na místě odvolal.

Jednání byli přítomni i někteří novináři (nezávislí, z místního deníku či z ČTK), kteří poté požádali p. Fialu o rozhovor. Ten jim ho – na rozdíl od kvapně mizející státní zástupkyně – rád poskytnul.

Věřme, že jej ve svých článcích použijí v nezkrácené a nezměněné podobě.

Na adresu provinční justice, která pohrdá nejen lidskými právy a mezinárodními úmluvami, ale už i autoritou prezidenta republiky či renomované mezinárodní soudní instance, lze skutečně říci pouze tolik, že opravdu připomíná zkaženou totalitní konzervu s prošlou lhůtou i životností. Nikdo za ni  v současnosti  neručí a konzerva hrozí pod tlakem bobtnajících hnilobných plynů   nebezpečně explodovat a když už ne zranit ostatní, pak je alespoň postříkat odpornou páchnoucí břečkou.


        Ing. Jiří Krám
               pověřený tiskový mluvčí

 

V Košíku a Hradci Králové, dne 19. září 2006