ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Prohlášení K 213 k zásahu policie na Václavském náměstí proti demonstraci Národní strany.

v Košíku a Hradci Králové, 28.10.06

Podle zpráv sdělovacích prostředků i samotné Národní strany zasáhly zvláštní oddíly policie proti pokojné a ohlášené manifestaci Národní strany při příležitosti svátku 28. října a pozatýkaly téměř celé její vedení v čele s předsedkyní strany Petrou Edelmannovou. Údajným důvodem – alespoň podle sdělení médií – měl být program demonstrace, který sliboval spálení muslimské nenávisti.
K 213 je zděšen a pobouřen postupem policie proti pokojné, ohlášené manifestaci občanů, navíc při výročí založení republiky, na které zjevně podle filmových záběrů k žádnému porušování zákona nedocházelo.

Podle zákona o policii i podle platného trestního zákona a řádu policie smí zasahovat pouze v případě, kdy dochází k narušování veřejného pořádku nebo jsou ohroženy zdraví, životy či majetek občanů nebo jiných subjektů. Nic takového se ale na demonstraci Národní strany nedělo, a přesto se policie odhodlala nejen k zásahu, ale dokonce i k masovému zatýkání pokojných manifestantů. Potvrdila tak svou pověst organizované, státem placené ozbrojené bandy, šířící mezi občany a do společnosti násilí a bezpráví. V den státního svátku policie tak názorně předvedla, v jakém státě to žijeme a jak má po čertech daleko k ideálům svobody a demokracie, která měla být  údajně vybojována již před 17 lety. 

Vyjadřujeme tímto svoje podivení nad skutečností, jak může prezident republiky klidně rozdávat na Hradě svoje řády a vyznamenání, jestliže při příležitosti téhož svátku jsou zatýkáni občané, kteří si jej chtěli rovněž připomenout a jimž toto právo bylo surově upřeno.

Vyjadřujeme svoje podivení i nad skutečností, proč policie, vedena touž podezřívavostí jako vůči členům Národní strany, neprohledala všechny účastníky slavnostního večerního shromáždění na Hradě. Jistě by našla několik zapalovačů, z čehož by jistě obratem mohla dovodit, že se připravovalo zapálení Hradčan, upálení prezidenta republiky či něco ještě mnohem horšího, načež bylo její zákonnou povinností toto shromáždění rozprášit vodními děly a slzným plynem, jak jistě bravurně zvládá a má nacvičeno.

K 213 vyjadřuje svůj rozhodný protest vůči postupu policie na Václavském náměstí, ministra vnitra Langera tímto žádá o  podrobné vyšetření celého incidentu a předložení zprávy o tomto šetření Parlamentu ČR i veřejnosti. Dále požadujeme, aby byl – až do vyšetření zodpovědnosti jednotlivých osob – postaven mimo službu velitel zásahu i policisté, kteří zásah na místě provedli (podle zásady, že mohou odepřít splnění zjevně nezákonného rozkazu). Současně se domníváme, že je na místě, aby se ministr vnitra všem zatčeným osobně omluvil.

K 213 vyjadřuje svou plnou podporu zatčeným představitelům Národní strany, a to zcela bez ohledu na názory, které zastávají, neboť mají – jako všichni ostatní – plné právo je šířit všemi způsoby a dostupnými prostředky.

K 213 dále považuje celý incident za cílenou provokaci policie vedené ministrem ODS proti malé pravicové straně ve snaze ji zastrašit a možná se i zbavit nepříjemného konkurenta v boji o pravicového voliče.

K 213 dále podává tímto OSZ P-1 trestní oznámení na velitele zásahu i bezprostředně zasahující policisty pro trestné činy zneužití pravomoci veřejného činitele a omezování osobní svobody, resp. jejich jednočinný souběh.

K 213 konečně vyjadřuje svůj nekončící údiv nad stupněm policejní zvůle, která je klidně možná 17 let po tzv. demokratické revoluci a pod patronací údajně pravicové strany na ministerstvu vnitra i ve vedení vlády. Takový zásah lze bezesporu označit za útok na svobodu shromažďování, a tím i na jeden ze základních pilířů demokracie.

K 213 bude vyšetření celého incidentu a samozřejmě i potrestání viníků na straně Policie ČR  i nadále podrobně sledovat.

 

 Ing. Jiří Fiala        Ing. Jiří Krám
 mluvčí K 213         tiskový mluvčí

 

V Košíku a Hradci Králové, dne 28. října 2006