ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Prohlášení Svazu mužů k projevu premiéra Topolánka o rovných příležitostech

v Praze, 04.04.07

Prohlášení Českého svazu mužů k projevu premiéra Mirka Topolánka u
příležitosti zahájení Roku rovných příležitostí pro všechny.

K 213 toto prohlášení přebírá a se stanovisky v něm obsaženými se plně ztotožňuje.
V České republice existuje v současné době téměř sto tisíc neziskových
organizací. Český svaz mužů mající k dnešnímu dni 18 144 členů a členek
vyjadřuje jednoznačný souhlas s obsahem výstižného a věcného projevu
předsedy vlády Mirka Topolánka předneseného 2. dubna v divadle Archa

slavnostním zahájení Evropského roku rovných příležitostí a jednoznačný
nesouhlas s obsahem "protestní nóty", kterou se hrstka neziskových
organizací pokouší o kritiku tohoto projevu. Ona tzv. "protestní nóta" se
nese v tradičním duchu populistických prohlášení. Je založena na již veřejně
dobře známých dezinformacích o mechanizmech zakotvených ve struktuře
společnosti a ve fungování institucí, nepodložených domněnkách o
nerovnostech pracovního trhu, účelových tvrzeních o finančním podhodnocení
"feminizovaných" odvětví (za něž kupodivu nepovažuje justici) a dalších
nepravdách. Vše tedy ve starém známém duchu: "Dejte nám privilegia, aby byly
naše šance rovné s vašimi, a pak běda vám, běda vám, jestli nám to nepůjde,
běda vám!" Je jistě možné v otevřené svobodné demokratické společnosti vést
sáhodlouhé názorové polemiky. Je však krajně nevhodné vydávat feministické
názory za vědecká fakta a ještě k tomu názory takto hloupé.

Český svaz mužů
www.svaz-muzu.cz