ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Ke Dni otců přejeme všechno nejlepší

v Praze, 16.06.07

Vždy na třetí neděli v červnu připadá Den otců.
Upřímně blahopřejeme všem otcům k jejich dnešnímu svátku, zvláště pak těm, kteří své otcovství naplňují, o svoje děti se s láskou starají a jsou jim vzorem i oporou současně.  Přejeme  také všem otcům, aby se gratulace a poděkování dočkali i od těch, komu svou péči a lásku věnují, tedy od svých dětí. Současně víme, že se mnohým otcům - a bohužel právě těm, kteří za své děti nejvíce bojují a podstupují největší rizika i oběti - takovéhoto ocenění nedostane, neboť jejich děti jsou drženy majetnickými a zlomyslnými matkami, které místo k úctě vychovají vlastní děti k nenávisti vůči vlastnímu rodiči, aniž si uvědomují, jak velice právě tímto dítěti škodí. Těmto otcům patří naše přání dvojnásob, neboť vězte, že není jejich vinou, že nemohli zabránit psychickému a někdy i fryzickému mrzačení vlastních dětí.

Všem otcům pak vzkazujeme : Myslete na své děti s láskou, ať už si ji svým momentálním chováním zaslouží, anebo nikoliv, neboť jedině láska posune věci kupředu, přemůže zlobu a nenávist a je tím hlavním co v historii zanechává nesmazatelný otisk.

 

Vedení K 213