ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


! EXEKUCE VE STYLU 50.LET U ING. JIŘÍHO FIALY !

v Praze a Košíku, 09.10.07
Původní zpravodajství Jana Šinágla 

Právě mi volal Ing. Jiří Fiala (11:30 h), mluvčí K 213 ( http://www.k213.cz/ ), Košík 91, mobil              724 168 958        s prosbou o okamžité informování veřejnosti a přijetí do Košíku těch kdo mohou. Po návratu domů se v jeho domě nacházely 4 neznámé osoby. Odmítly se legitimovat. Jedná se o soudní exekutory zřejmě z OS Prahy 2. Neoznámili příchod, důvod, neukázali žádný soudní příkaz! Zabavili PC, který panu Fialovi nepatří, potulují se v jeho domě, prohrabují se ve věcech. Po telefonátu a mých otázkách na panu Fialu urychleně dům opustili s doporučením, aby si pan Fiala podal   

 

Jan Šinágl, 10.10.2007 

www.sinagl.cz

P.S. 

 

V příloze připomínám soudní exekuci u pana Fialy ze dne 21.9.2006!  

(FRONTÁLNÍ PROTIÚTOK aneb DODĚLÁVAJÍCÍ KOBYLA KOPE NEJVÍCE na http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=284 – pozn. redakce K 213)

K tomu dodáváváme, že podle posledních dalších upřesňujících informací údajní exekutoři (řádně se nelegitimovali) nesepsali s panem Fialou žádný seznam věcí, které v jeho nepřítomnosti z jeho domu vynesli a prý ve značném spěchu naházeli do přistaveného automobilu.   

 

Panu Fialovi se vysmívali „ať prý si zavolá policii“.    

 

Znovu se pokoušeli odcizit a také odcizili věci třetích osob z kanceláře občanského sdružení K 213, zejména výpočetní techniku, která je majetkem firem a lidí sponzorujících sdružení, a která byla K 213 zapůjčena k zajištění jeho provozu. Exekutoři (nebo co to bylo vlastně za pakáž) byli na tyto okolnosti upozorněni, ale na předložené doklady reagovali s výsměchem a hrubostí. V domě rozhazovali a poškozovali věci.  

 

Kromě výpočetní techniky odváželi hlavně knihy z rozsáhlé knihovny v Košíku. Zvláštní zájem projevili o slovníky pana Fialy (že by snaha zmařit či zabrzdit práce na mimořádně kvalitních a úspěšných překladech, které pan Fiala vypracovává v různých případech pro štrasburský soud???!).  

 

Další informace poskytneme veřejnosti průběžně. 

 

Ing. Jiří Štefekwww.k213.cz )