ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Ústavní soud se stal národní ostudou a problémem před zahraniční veřejností

v Košíku, 01.11.07

Středeční rozhodnutí ústavního soudu ve věci péče mužů o nezletilé děti a následného zápočtu těchto let na důchod je skandálním popřením rovnosti pohlaví před zákonem. Anebo jen potvrzením skutečnosti, kterou muži již dávno znají z praxe - totiž že zejména v rodinných záležitostech o jejich rovnosti nemůže být ani řeči.
Nejprve malý exkurz do nedávné historie, abychom si uvědomili, proč tady máme ústavní soud. Ten byl totiž zřízen v 90. letech jako garant ústavnosti, jako poslední záchrana pro lidi smýkané justicí, kterým jsou upírána jejich základní lidská práva. Prvních pár let tak i skutečně fungoval než sklouznul do průměrnosti, kterou by málokdo přehlédl a namísto garanta ústavnosti se stal mlčenlivým kývalem ke všem - i sebeskandálnějším - rozhodnutím naší justiční soustavy. Ve středu tohoto týdne, tedy 31. října, zašel ještě dál a tuto hranici prolomil. Nejen že už napříště bude kývat ke všem svinstvům, které si postkomunistická justice smyslela (viz nedávné rodzhodnutí ve věci syna pana Kříže), ale dokonce zastaví i ta vzácně světlá rozhonutí, na kterých se přeci jen usnesly nižší orgány a ústavním soudu je doporučily.

Tentokráte šlo o odstavec zákona, jehož zrušení doporučovalo ústavnímu soudu nejen MPSV, ale dokonce i Nejvyší správní soud v Brně. V praxi šlo o zamezení diskriminace mužů, která byla dána zákonem, jenž hovořil o tom, že ženám se započítávají roky strávené s dětmi a mohou o ně dříve odejít do důchodu - za každé dítě o rok dřív - zatímco muži tuto výhodu neměli a nemají a lhostejno, zda-li se starali o děti a jak dlouho, odejdou do důchodu stejn jako ti, kteří pro děti nikdy nehnuli prstem.

Tato nespravedlnost byla natolik do očí bijící, že dokonce i ústřední orgány - tedy MPSV a Nejvyšší správní soud v Brně - měly za to, že je třeba ji odstranit, neboť porušuje rovnost mužů před zákonem.

Co by se zdálo logické i malému dítěti, nepřipadalo dost normální ústavnímu soudu - údajnému to garantu lidských práv a ústavních svobod - a návrh jiných státních orgánů zamítnul, stejně jako stížnost otce z Vysokého Mýta, kterého se věc bezprostředně týkala. Odůvodnění by šokovalo i naprostého právního laika.

Prý je u nás taková tradice, prý jsme si na tuto diskriminaci zvykli - tak proč ji měnit. Člověku se až zastavuje dech nad tím, co je tady dneska možné, dokonce od nejvyššího a posledního odvolacího soudu v zemi.

Pokud jde o tradici, možná by měl ústavní soud sdělit, jakou tradici má vlastně na mysli. Tu komunistickou, která byla zákonem označena za odsouzeníhodnou a zavrženíhodnou ? Nebo snad má na mysli tradici fašistickou, která sem sice byla importována z Německa, nicméně 6 let utvářela národní myšlení a spoluvytvářela zdejší tradici ? Připomínám jen, že podle této tradice se celá etnika likvidovala v plynových komorách. Anebo snad myslí ústavní soud tradici první republiky a ještě před ní rakouského císařství, kdy ovšem v rodinném právu nemuseli o rovnost bojovat muži, ale ženy a kdy ještě počátkem 20. století bylo naprosto samozřejmé, že o dětech a jejich budoucnosti rozhodoval výhradně otec a jemu také byly děti svěřovány, když došlo - zcela výjimečně - k rozvodu ?

Je smutné vidět, jak ústavní soud, instituce jinde hodná respektu a úcty, zdegeneroval - mj. s příchodem soudkyň jako je Formánková - na hlásnou troubu pavlačové morálky a drbů a jak se snaží transponovat komunistické myšlení a morálku do dnešní společnosti 20 let po údajné sametové revoluci.

Ze společenské brzdy a naprosto zbytečné instituce to ústavní soud dotáhnul tentokráte ještě dál - na národní ostudu, za kterou se budeme muset při výjezdu za hranice před ostatními stydět.