ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Žádost o přijetí k ministru spravedlnosti ČR

v Praha, 17.09.05

Vážený pane ministře,
 
v souvislosti s konáním demonstrace před Vaším ministerstvem ve středu dne 21. září si Vás zástupci níže podepsaných sdružení dovolují požádat o přijetíDůvodem konání demonstrace je dlouhodobé selhávání české justice a systematické, masové porušování základních práv účastníků řízení v opatrovnických kauzách, a to zejména práva dítěte na oba rodiče.

 

Jsme toho názoru, že nelze dále mlčky tolerovat stav, kdy všemocní a všehoschopní čeští soudci (a zvláště pak soudkyně opatrovnických odborů soudů) hromadně porušují zákon o rodině, jakož i mezinárodně závazné normy, ke kterým ČR již dávno přistoupila a která zaručují přirozená práva jak dětí, tak i jejich rodičů. Soudy tak uměle vyrábí tisíce polosirotků po žijících rodičích.

 

Nespokojenost našich členů i mnohých dalších občanů se stavem českého soudnictví vychází z faktu, že velká většina soudců beztrestně a doživotně ignoruje platné zákony, práva dětí i jejich rodičů. Často jsou tak drzí, že se tím ještě i veřejně chlubí.

 

Každoročně tak i podle oficiálních statistických údajů zbytečně přichází zhruba 30.000 dětí o jednoho z rodičů, často rodiče vyspělejšího a vzdělanějšího, který by mohl výchovu svých dětí mnohem lépe zajistit. Tento tragický fakt se pak nesmazatelně vtiskuje do dalších osudů takto postižených dětí.

 

Vzhledem k výše uvedeným alarmujícím faktům Vás žádáme o přijetí a jsme připraveni se podílet na změně jak Zákona o rodině a Zákona o soudech a soudcích, tak především na změně současné naprosto nevyhovující soudní praxe. 

 

S pozdravem

 

Mgr. Karel Miffek                          

 

Sdružení za dodržování práv dětí a rodičů v ČR

 

 

Luboš Patera                                    

Spravedlnost dětem

 

 

Ing. Jiří Fiala

K 213