ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Předvánoční konzultace ve Štrasburku

v Hradci Králové, 28.12.07

Náš předseda navštívil Radu Evropy.Vedení K 213 tímto oznamuje, že dne 20. prosince t.r. proběhly ve Štrasburku konzultace, na které našeho předsedu p. Ing. Jiřího Fialu, pozvaly dva parlamentní kluby Rady Evropy.  Pozvání bylo s díky přijato a náš předseda přijel do Štrasburku podat osobně zprávu o stavu a výsledcích jeho trestních řízení, o které se Rada Evropy zajímá zejména s ohledem na závěry rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku z července 2006.

Vzhledem k přetrvávající nevůli české justice podřídit se závazným rozhodnutím nadnárodního soudu bylo p. Fialovi nabídnuto postavit vzájemnou spolupráci a informovanost na pevnou bázi, která by umožnila dlouhodobou řádnou spolupráci.

Tato nabídka byla s díky přijata.

Na přání zúčastněných bylo vydání této zprávy dohodnutým způsobem pozdrženo.

Za vedení K 213

Ing. Jiří Krám