ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Domácí násilí

v Košík, 01.10.05

v souvislosti se seminářem k tématu „Domácí násilí“, konaného dne 29. září t.r.vážený pan
Jan Kasal, poslanec
místopředseda Poslanecké sněmovny a KDU-ČSL
 
 
Vážený pane místopředsedo sněmovny,
 
v souvislosti se seminářem k tématu „Domácí násilí“, konaného dne 29. září t.r., jemuž jste předsedal, bych se Vás rád zeptal na několik okruhů zahrnujících důležitou problematiku, která nebyla prodiskutována či zmíněna a na kterou bych rád znal odpověď nejen já, ale i mnozí ostatní, a to jak členové našeho občanského sdružení, tak i širší laická a občanská veřejnost.
 
Nejprve by mne zajímalo, kdo a na základě jakých podkladů rozhodoval o personálním obsazení tzv. „expertní komise“ složené – jak jsem si všimnul – naprosto výhradně a jednostranně z lidí, kteří si z tzv. problematiky domácího násilí udělali buďto výnosný business nebo s ní spojili svou kariéru, tedy zástupkyně Bílého kruhu bezpečí (víme, že tato organizace programově instruuje ničím neohrožené ženy, jak rychle a za pomoci jakých fint a podvodů  rozbít fungující manželství, nasimulovat „domácí násilí“ a dostat nechtěného manžela (druha) do role domácího násilníka, ač skutečnost je často přesně opačná), dále feministicky orientované psycholožky Čírtkové a soudce Durdíka, původem z nejhoršího pražského soudu, tedy OS P-9, pověstného masovým porušováním, ba zesměšňováním základních lidských práv, jež mohu právě na případě svých dětí snadno, prokazatelně a hlavně kdykoliv a kdekoliv demonstrovat a prokázat. 
 
S tím souvisí i druhý okruh otázek, totiž proč nebyli do této diskuse přizváni ti, kdo by k tzv. domácímu násilí měli nejvíce co říci, tedy především již existující oběti dosud neexistujícího zákona. Tato zdánlivě nesmyslná věta je naopak hluboce smysluplnou, neboť samotná diskuse o této problematice spolu s feministicky zvednutou vlnou vášní vytvořila psychózu srovnatelnou s honbami na čarodějnice známými  ze 17. století, které snadno - zejména díky své zoufalé etické i právní úrovni - podléhá aparát činný v trestním řízení ve snaze zalíbit se lacino nahnanými „výsledky“ na nevinných obětech, když už k vypátrání skutečných zločinců mu tradičně chybí především dostatečný intelekt,  přirozený odhad, zkušenost a cit.  Rád bych se proto zeptal, proč nebyli do této „expertní komise“ přizváni např. zástupci našeho sdružení nebo sdružení Spravedlnost dětem a také proč nebyla zohledněna práce těch psychologů, kteří se dané problematice právě pod tlakem veřejnosti podrobně a důkladně věnovali a zda jsou poslanecké sněmovně vůbec známy výsledky jejich rozsáhlých výzkumů.
 
V příspěvku psycholožky Čírtkové např. zaznělo, že domácí násilí se týká 16% obyvatelstva, aniž se kdokoliv z přítomných poslanců zajímal o to, jak k těmto údajům přišla a zda je může něčím doložit. Připomeňme, že na začátku diskuse na toto téma (tedy ještě před několika měsíci) se uvádělo 40% (tento údaj masově převzaly i mnohé sdělovací prostředky a vesele ho šířily dál) a úplně v počátcích uváděla poslankyně Čurdová, mající paradoxně na starosti rovnost mužů a žen, dokonce 96% žen, které prý již měly nějakou zkušenost s domácím násilím (o mužích tato reprezentantka rovnosti pohlaví nemluví nikdy).
 
Připomenu jen, že podle posledních, velmi podrobných a zdokumentovaných výzkumů Dr. Bakaláře mají s domácím násilím zkušenost sotva 3 % (slovy : tři procenta) žen, a to ještě do pojmu „domácí násilí“ byla zahrnuta třeba i jediná facka za 40 let manželství. Znáte tyto údaje a seznámili jste se s těmito výzkumy ?  Pokud ne, kdo za to nese odpovědnost ?
 
Kdo zodpovídá za to, že nasloucháte Čírtkové s Durdíkem,  které naprosto zcestně vydáváte za objektivní a erudované odborníky ?
 
Mimochodem, když jsem se jich zkusil na cokoliv zeptat, neměli odpovědi a vyhýbali se diskusi.Pan soudce začal rychle balit a ztrácel se z dohledu. Jistě odborníci a diskutéři na svém místě.
 
Je to i Vaše představa, že s oponenty se diskutuje tak, že se jim buďto nedá slovo, anebo se vůbec nepřipustí k jednání, případně se vykáží z budovy, pokud se už k jednání přece jen dostavili ?  Možná byste se o tom měli zmínit ve Vašem volebním programu, aby měli voliči dostatečné informace pro vlastní volbu těch, kdo je mají reprezentovat, mj. i za hranicemi vlasti.
 
S některými Vašimi poslanci se – alespoň od vidění – znám z našich vystoupení v Radě Evropy (např. s panem Lobkowiczem). Tam se nás jejich zahraniční kolegové často ptají, proč se neobracíme na vlastní poslance. Myslím, že právě tento seminář dobře ukázal, že se obracíme a jak to potom vypadá.
 
Velmi se těším na Vaši odpověď, která bude pochopitelně zveřejněna, a současně využívám příležitosti, abych Vám popřál mnoho úspěchů v práci na řešení problémů občanů tohoto státu.