ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Hromniční tiskové prohlášení K 213

v Košíku, 01.02.08

Po krátké, věcné poradě užšího vedení K 213 vydává K 213 toto tiskové prohlášení k situaci kolem MPSV a věcech souvisejících.
„Poměr otce k rodině jest důležitým. Jakmile se stává členem rodinné skupiny, jest dosaženo nového a mnohem vyššího stupně“.      Ernest Thompson Seton

 

Po 14 dnech blokád státních úřadů vydává vedení K 213 následující (hromniční)

 

  TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

 

Vzhledem ke skutečnosti, že mnozí účastníci blokády onemocněli angínou a bez nových posil je nemá kdo vystřídat, rozhodlo vedení K 213 po vzájemné poradě o ukončení blokády MPSV v Praze a pokračování protestu jinými prostředky. 

 

Naše protesty budou pokračovat formou, která nebude předem oznámena, ať už co do místa či způsobu protestu, neboť jedině tak lze dosáhnout překvapení a tedy i vyšší účinnosti protestu. Může tedy nastat kdykoliv a kdekoliv, kde se budou zdržovat osoby, proti nimž byl protest veden především.

 

Upozorňujeme tímto nejširší veřejnost na skutečnost, že MPSV ani jiné státní orgány zjevně nechtějí jednat o ničem a s nikým, tedy 

 

Sdružení K 213 je ochotno o jakékoliv omluvě uvažovat jedině poté, co se představitelé tohoto státu veřejně omluví rodičům, kteří zaviněním státu přišli o své děti, případně byli ještě perzekuováni, ať už podle § 213 či v jiných, zjevně vykonstruovaných trestních řízeních, jak o tom svědčí např. případ evangelického faráře Pavla Štičky a především pak četná trestní stíhání našeho předsedy. Trváme také na veřejné omluvě ministra Nečase za výroky o hulvátech, sexistech a agresorech na adresu členů našeho sdružení, případně doložení skutečností, na jejichž základě k těmto závěrům ministr Nečas dospěl.

 

Vyzýváme tímto ODS, která je také v současnosti u moci 

 

Vyzýváme ODS, aby v rámci této specifikace jasně sdělila veřejnosti, zda je -   

 

Vyzýváme ODS, aby veřejně sdělila svým voličům, zda jí vyhovuje neskutečný porozvodový marasmus, do kterého se dostala nemalá část naší společnosti a který vytvořily a udržují postkomunistické opatrovnické soudy 

 

Vyzýváme vedení ODS, aby se jasně a nedvojsmyslně vyjádřila k socanským pokusům o hrubé zásahy do osobnostních práv občanů například odebíráním řidičských průkazů a aby sdělila, zda takové zásahy podpoří i u lidí, kteří marně léta čekají na revizi svých případů po rozhodnutí štrasburského soudu.

 

Konečně vyzýváme ODS, aby bezodkladně řešila situaci kolem MPSV, které vede její ministr a které se stalo semeništěm radikálního feminismu, případně jiných, extrémně levicových hnutí a názorů.

 

A naposledy vyzýváme ODS, aby prostřednictvím justice, kterou také vede její ministr, zajistila neprodlené, přísné a přesné respektování všech rozsudků mezinárodních soudů, k jejichž jurisdikci Česká republika přistoupila, především pak rozsudků Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

 

Vedení K 213 považuje současnou situaci nejen kolem MPSV, ale i kolem opatrovnické justice za nadále neudržitelnou, do budoucna nezvladatelnou, působící obrovskou ostudu ČR v zahraničí a ohrožující zdravý vývoj mladé generace v jejích nejzákladnějších právech.

 

Po tomto upozornění vedení K 213 přenáší veškerou další zodpovědnost za další vývoj v těchto oblastech na vedení ODS.

Za K 213

 

Ing. Jiří Fiala         

V Košíku, na Hromnice 2008