ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


ÚTOK NA DEMOKRACII – DEN 4

v Praha, 28.10.05

Čtvrtým dnem dnes probíhalo před Obvodním soudem pro Prahu 7 projednávání věci údajného útoku na státní orgán, kterého se měl dopustit mluvčí K 213 a Štrasburského výboru Ing. Jiří Fiala tím, že se nechvalně vyjadřoval o úrovni vzdělání soudkyň OS P-9 projednávajících  zejména kauzy jeho dětí.
 
            Jednání bylo nečekaně krátké, neboť věc projednávající soudce, obviněný při minulém jednání z podjatosti vůči obžalovanému a morální nezpůsobilosti věc objektivně projednat vzhledem ke svým sympatiím k StB, po úvodním vystoupení obžalovaného věc neprojednával a odročil ji na 16. prosince s tím, že do té doby rozhodne městský soud o námitce podjatosti.Ve svém úvodním vystoupení obžalovaný Ing. Fiala navrhl doplnění důkazního řízení o výslechy policistů kpt. Štaudové a Honsy, důvodně podezřelých ze zmanipulování přípravného řízení v neprospěch obžalovaného a dále i o výslech přítomné státní zástupkyně JUDr. Horské, která nad nimi měla vykonávat dohled. Obžalovaný rovněž poukázal na skutečnost, že JUDr. Horská dosud nikterak věrohodně neprokázala bezúhonnost svého duševního zdraví, ač o něm lze mít vzhledem k obsahu obžaloby (řečnická otázka ze spisu obžalovaného byla státní zástupkyní označena za trestné činy vydírání a násilí vůči skupině obyvatel)  závažné pochybnosti.
 
Obžalovaný dále navrhl předvolat a vyslechnout redaktora ČT Ivana Lukáše ohledně jeho činnosti předmětného dne 15. března t.r.
 
Obžalovaný Ing. Fiala se dále zajímal o osud svého trestního oznámení na soudkyni Mgr. Lenku Kloudovou, podaného při posledním jednání pro trestný čin křivé svědecké výpovědi stejně jako o důvod skutečnosti, proč obžaloba z tohoto případu byla někým neznámým založena i do opatrovnického spisu jeho dětí se zjevným cílem obžalovanému škodit v jiných (civilních) řízeních. Ani státní zástupkyně, ani soudce nebyli schopni tyto skutečnosti nijak věrohodně a smysluplně zdůvodnit nebo vysvětlit, načež obžalovaný podal na oba dva trestní oznámení pro trestný čin nadržování a maření vyšetřování.
 
Soudce Hájek poté konstatoval, že prý se agresivní chování obžalovaného opět stupňuje a bez dalšího vysvětlování prohlásil, že jednat se nebude a jednání se odročuje na
den 16.12. 2005 na téže místo a touž hodinu (OS P-7, místnost č. 101).
V přítomných tento postup vyvolal dojem, že tamnímu soudu nejde ani tak o odsouzení obžalovaného (natož pak o nestranné a objektivní projednání obžaloby), jako spíše o permanentní znepříjemňování jeho života neustále prodlužovaným a odročovaným jednáním, kdy obžalovaný stále figuruje v roli projednávaného zločince, což mu má značně znepříjemnit jeho civilní život včetně znemožnění výdělkových příležitostí.  Pro tento fakt svědčí i skutečnost, že jednání je už tradičně nařizováno na dny prázdnin, svátků či dny jim bezprostředně předcházející s cílem znemožnit obžalovanému a jeho blízkým např. odjezd na tato období za rekreací či zábavou.
 
Příloha:

Městskému soudu v Praze

prostřednictvím OS P-7

 

 K č.j. 24 T 67/2005

 

Specifikace a doplnění NÁMITKY PODJATOSTI

 

 

 

Při jednání dne 19. září 2005 byla do protokolu podána námitka podjatosti soudce Mgr. Tomáše Hájka a následně pak i stížnost proti jejímu zamítnutí. K argumentům vedoucím k podání této námitky, jakož i ke stížnosti proti jejímu zamítnutí, uvádí obžalovaný zejména následující :

 

·       

 

·         

 

Už na základě výše dvou uvedených odstavců lze doložit, že přípravné řízení bylo zatíženo tak nepřehlédnutelnými a zásadními vadami, že povinností objektivního a nestranného soudce jednoznačně bylo takovou obžalobu vůbec nepřipustit k projednávání, věc buďto vrátit do přípravného řízení, anebo rovnou bez projednávání zamítnout. Podjatost soudce Hájka je tedy 1) spatřována už ve skutečnosti, že takovou obžalobu k projednávání vůbec připustil a projednávání nařídil.

 

·              

 

·           

 

·          

 

·       

 

·       

 

·           

 

·       

 

·           

 

·         

 

·       

 

 

·       

 

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem považuje obhajoba za prokázané, že smyslem důkazního řízení vedeného Mgr. Tomášem Hájkem není ozřejmit skutečnosti kladené obžalovanému za vinu a není jím ani zjistit, zda činy, popisované obžalobou, se vůbec staly a zda jsou trestnými činy či nikoliv. Smyslem takto vedeného důkazního řízení je pouze vyhovět liteře zákona, nechat proběhnout zhola bezcenné důkazní řízení, které nic neobjasní a k ničemu nepovede a obžalovaného odsoudit bez ohledu na skutečnost, zda mu byla jakákoliv vina prokázána či nikoliv. Za takových okolností lze věc projednávajícího soudce jistě označit za podjatého, a to bez ohledu na okolnost, zda má k obžalovanému nějaký osobní vztah či nikoliv. Nejen právem, ale i povinností soudu projednávajícího podanou námitku podjatosti a obsah stížnosti proti jejímu zamítnutí, pak je takového soudce z dalšího projednávání věci