ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


K 213 slaví 4. narozeniny

v Košíku, 01.03.08

3. března 2004 bylo ministerstvem vnitra oficiálně zaregistrováno sdružení K 213 .  Mezera v nabídce občanské statečnosti tak byla vyplněna.4-leté dítě je malé dítě. Teprve se učí koukat po světě. K 213 za 4 roky své existence dokázalo již mnohem více. Nejen kouká kolem sebe, ale také špatný svět kolem sebe aktivně mění. Samozřejmě k lepšímu.

Když jsme před 4 roky vyrukovali nahlas s myšlenkou, že zavírat otce do vězení za to, že nemají na výživné anebo ho z různých velmi kvalifikovaných důvodů odmítají platit, je jednak komunistický přežitek, jednak amorální zvrácenost, mohla se oficiální místa a média udusit nenávistí.

Dnes už naše sdružení poznává i jiné stránky politiků než slepou nenávist - a sice opatrný  a zdrženlivě vyjadřovaný zájem motivovaný strachem, aby jim něco neujelo, aby tzv. byli i nadále "in".

Zejména pak od nedávné blokády se dá říci, že se prolomila jak oficiální mediální bariéra, tak i hraný úřední nezájem oficiálních míst.

Nebudu se sáhodlouze rozepisovat na téma, co všechno jsme za 4 roky dosáhli a jak daleko jsme pokročili - ti, co to vědět chtějí, to cítí zajisté sami, těm ostatním je to zbytečné vysvětlovat.

Ale vy všichni, kteří se dnes už na K 213 se samozřejmostí obracíte, když pocítíte na vlastní kůži "spravedlnost" opatrovnických soudů, si uvědomte : Ještě před 4 roky se nebylo na koho obrátit !! Ještě před 4 roky nebylo obrany proti justiční zvůli a otcové si masově nechávali líbit i  ta nejhorší příkoří, protože si naivně mysleli, že to jinak nejde, že je to tak dokonce snad správně a že holt měli tu smůlu, že se narodili jako druhořadí občané.

Dnes už si to myslí jen málokdo.