ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Výzva poslancům a senátorům

v Košíku a Praze, 25.03.08

K 213 upozorňuje poslance a senátory, aby neschvalovali předložený návrh novely trestního zákona, neboť dosud nedošlo k jeho modernizaci vypuštěním § 213.
Vážení poslanci a senátoři,
    v současnosti vám byl předložen návrh nového znění trestního zákona.
    Bohužel, přes četná  naše upozornění a výzvy, adresované především ministerstvu spravedlnosti, které se stalo programově hluchým, tato novela stále obsahuje trestný čin zanedbání povinné výživy, přežitek to komunistického trestního práva, který má v současném trestním zákoníku č. 213.
    Nemáme nic proti placení výživného, jak je nám našimi nepřáteli často podsouváno, zejména pak v těch případech, které jsou v souladu s platným Zákonem o rodině,  ale máme všechno proti tomu, aby byli do vězení zavíráni ti otcové, kteří na výživné prostě nemají, neboť jim bylo nereálně vyměřeno z často zcela fiktivních příjmů, na které nemohou  - třeba po dobu nezaměstnanosti - vůbec dosáhnout.  (Ti, co na vyměřené výživné mají, ho obvykle doplatí při zahájení trestního stíhání, pokud ho ovšem neposlali předtím sami v řádném termínu).
    Vymáhání výživného trestním stíháním nabylo zcela neuvěřitelných, ba obludných rozměrů a z větší části vytěžuje jak policii, tak justici, které pak neplní svoje prioritní úkoly - tedy především prevenci a ochranu společnosti před   klasickou , zejména pak násilnou kriminalitou.
    Přitom uvěznění dlužníkanepřináší nikomu nic
 Navíc : Trestní stíhání rodičů obvykle trvale poznamená jejich vztahy k dětem, neboť se vzájemně odcizí a břemeno viny za smutný osud svých rodičů pak ani mnohé děti neunesou, ač se to všechno údajně dělo v jejich nejvlastnějším zájmu.
    Ptáme se : To chcete ?
V civilizovaných zemích přitom není vymáhání výživného předmětem trestního, nýbrž exekučního a občansko-právního řízení a pokud jde o vymoženou částku, bývají tato řízení mnohem úspěšnější nežli řízení trestní.
    Věznění pro dluh nemá v civilizované společnosti místa !! Vykažte ho na patřičné historické smetiště i vy !!
Neschvalujte trestní zákon, který by obsahoval § o trestnosti zanedbání povinné výživy či jeho modernizované obdody !!
Neštvěte děti proti svým rodičům !!
Za sdružení K 213
Ing. Jiří Fiala                                    Ing. Jiří Štefek
 
Reakce :
 
Vážený pane
         děkuji za Váš dopis i námět k zamyšlení, popravdě řečeno máme k
tomuto návrhu i celou ředu dalších výhrad a tak je možno konstatovat, že v
tomto znění z naší strany podpořen nebude.
        S pozdravem
Vojtěch Filip
 
 ------------ Původní zpráva ------------
# Od: Paroubek Jiří <jparoubek@socdem.cz
# Předmět: Fwd:Výzva ohledně konceptu trestního zákona
# Datum: 01.4.2008 09:01:57
# ----------------------------------------

# Vážený pane Štefku
#
# děkuji za Váš e-mail i zaslané návrhy. Ty jsem po prostudování předal expertům
# sociální demokracie, kteří se na tuto problematiku specializují.
#
# S pozdravem
#
# Jiří Paroubek

------------ Původní zpráva ------------
# Od: Helena Pravdova <pravdovah@psp.cz
# Předmět: odpověď
# Datum: 01.4.2008 10:44:18
# ----------------------------------------
# Děkujeme jménem klubu Komunistické strany Čech a Moravy v Poslanecké
# sněmovně Parlamentu České republiky za Váš mail, postoupený všem
# poslaneckým klubům Kanceláří Poslanecké sněmovny.
# Informace a návrhy v něm využijeme při projednávání tohoto zákona v
# orgánech Poslanecké sněmovny.
#
#                                 P.Kováčik