ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Oznámení o vyloučení člena.

v Hradci Králové, Praze a Košíku, 26.03.08

Naše řady infiltroval pravděpodobně nastrčený agent.Vedení K 213 tímto oznamuje svým členům, případně širší veřejnosti,  že rozhodlojednomyslně Luboš Meszner

Pan Meszner se sice aktivně zapojil do naší blokády v Brně i v Praze, ovšem obáváme se, že dnes už není sporné, za jakým účelem. Nešlo mu o úspěch blokády, ale o to ji narušovat, soudržnost našich členů rozleptávat, účastníky zastrašovat anebo mezi nimi rozdmýchávat nenávist a nedůvěru jak mezi sebou navzájem, tak zejména mezi řadovými členy a vedením K 213.

Na blokádu MPSV chtěl, ať přijdeme s kytičkami (asi Nečasovi za to, jak nám nadával do hulvátů a sexistů), po prvním dnu blokády v Praze se pokusil nelegální cestou o změnu ve vedení K 213, eliminování jeho současného - legálně zvoleného-vedení a následně pak celkovou pacifikaci K 213 a její přeměnu na jednu z mnoha impotentních organizací typu LOMu feministy Járy.

Už tehdy jsme ho chtěli z řad K 213 vyloučit, neboť pro to splňoval všechny předpoklady , ovšem pochopil, že narazil a slíbil, že se stáhne. Nechtěli jsme mu dělat ostudu, konečně ani nás moc netěší vyrukovat na veřejnost s vylučováním našich členů a vnitřními rozpory, ze kterých se neraduje nikdo víc než feministky spolu s oficiální justicí, a tak jsme od vyloučení upustili s tím, že je stejně na vedlejší koleji bez možnosti ovlivňovat činnost K 213.

Bohužel, po jeho dnešním soudním přelíčení na městském soudě musíme toto stanovisko přehodnotit.

Pan Meszner totiž udělal vše pro to, aby na svůj soud dostal co nejvíce členů, případně sympatizantů K 213, kteří - nic netušíce - se domnívali, že se jedná o akci K 213. Domnívali se to i někteří novináři, kteří volali předsedovi K 213 p. Fialovi, co o tom ví a zda tuto akci organizuje. Ten samozřejmě neměl o ničem ani potuchy.

Obáváme se, že p. Meszner by mohl kdykoliv zopakovat to, co předvedl na blokádě zejména v Praze a také máme za to, že - coby osoba zjevně nastrčená k rozbíjení našeho hnutí - mu jde o převzetí buďto členské základny, nebo aspoň vlivu na činnost K 213, pochopitelně nelegální cestou, protože na tu legální nemá sílu a podporu.

Upozorňujeme proto všechny naše členy, ale i širší - zejména novinářskou - veřejnost,  že p. Meszner není nadále členem K 213

I když pro to nemáme důkazy (a taky těžko je získat), máme za to, že pan Meszner je skutečně nastrčenou figurkou k rozbíjení hnutí (zejména otcovských), jež jsou mocným velmi nepříjemná a začínají je ohrožovat v jejich současné podstatě. Jeho chování alespoň všechny tyto symptomy splňuje.

Proti tomuto rozhodnutí řádného vedení K 213 není odvolání možné a rozhodnutí má okamžitou účinnost.

Ing. Jiří Krám         Ing. Jiří Fiala        Ing. Jiří Štefek