ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Vedení K 213 rozhodlo o blokádě Městského soudu v Praze.

v Praze, 07.04.08

V přímé návaznosti na revizi případu dětí Fialových Alternativní justicí ČR a s ohledem na její doporučení a požadavky rozhodlo vedení K 213 po krátké poradě jednomyslně o zablokování senátu Městského soudu v Praze. Toho, který odmítnul respektovat mezinárodní rozsudek. Teprve pokud by nebyl tento senát dostupný, bude na místě rozhodnuto o náhradním programu.

Akce začíná zítra ráno na městském soudě ve Spálené od 8.30 hodin.
         Kdo činí postupné změny nemožnými, činí revoluční změny nevyhnutelnými. 

                Kdo, když ne my, kdy, když ne teď ?!!

                                             J.F. Kennedy

 K 213 rozhodlo o blokádě senátu Městského soudu v Praze (zatím jednoho)a o zbavení jeho soudkyň soudcovských   

 Za revizi případů napadených mezinárodními rozsudky, zejména pak rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, zodpovídá příslušný krajský soud. V Praze je to pak pražský městský soud.

 Ve věci dětí Fialových byl rozsudek ESLP vydán dne 18. července

 Nejen že 

 Od samotného vydání mezinárodního rozsudku nedělal otec dětí nic jiného nežli urgoval pražský městský soud, kdy konečně zreviduje případ jeho dětí – aby se pak po roce a půl od vydání rozsudku ESLP dočkal naprosté nekompetentnosti spolu se zděšující úrovní právního vědomí soudkyň senátu č. 21 Co, pod vedením předsedkyně JUDr. Heleny Liškové.

 

 Jednání, které ve věci proběhlo dne 11. března 2008  senát 21 Co ve složení JUDr. Heleny Liškové ,   

Tvrzení, že věc se nebude revidovat, protože se jedná o věc dětí, je natolik děsivé, až hrůzostrašné, že pod tlakem veřejnosti i na základě vlastního zralého uvážení dospělo sdružení K 213 k závěru, že nelze nechat nadále tento senát soudit 

Proto :

  • K 213 proto rozhoduje   
  • K 213 dále rozhoduje o okamžitém zablokování jednání tohoto senátu

Blokáda se uskuteční pod heslem : DODRŽUJTE EVROPSKÉ ROZSUDKY   

K 213 konstatuje, že má všechny mírnější prostředky nápravy za dávno vyčerpané, a to zcela bez odezvy, ať už pražského městského soudu či ministerstva spravedlnosti. Rovněž konstatuje, že letité poslušné škemrání o nápravu právě skončilo.  

 K 213 konstatuje, že jeho     

 Kdo chce toto provolání považovat za počátek demokratické revoluce v opatrovnické justici, který má 20-tileté zpoždění, nechť tak svobodně učiní.

 Nedílnou součástí tohoto provolání je již zpracovaná revize

 Městský soud nebude soudit opatrovnické kauzy, dokud  

 Současně se obracíme na všechny skutečně demokratické sílys prosbou

Za K 213

Ing. Jiří Štefek                 

 V Praze a Hradci Králové, dne 7. dubna 2008