ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Asociace rodičů ČR zaslala výzvu výboru ministrů Rady Evropy.

v Plzni, 14.04.08

Výboru ministrů Rady Evropy byl zaslán dopis následujícího znění (přeloženo z angličitny) s výzvou, aby po České republice neprodleně požadoval doložení, jakým způsobem byl vykonán rozsudek Evropského soudu pro lidská práva č. 26 141/03 ve věci Fiala proti České republice, vydaný dne 18. července 2006.
Věc :Výzva k neprodlenému provedení revize výkonu rozsudku ECHR No. 26141/03.

 Vážení členové Výboru ministrů RE,

ARČR informuje Výbor ministrů Rady Evropy, že ČR totálně, vědomě a úmyslně ignoruje doporučení R(2000)2 o opětovném přezkumu nebo znovuotevření řízení, t.j. v dané souvislosti odstranění závažných trvajících následků zjištěného porušení Úmluvy.

Žádáme o zaslání kopie sdělení ČR, jak Česká republika informovala Výbor ministrů Rady Evropy o splnění bezprostředních závazků vyplývajících z rozsudku č.:26 141/03 ze dne 18. července 2006.

 Místo respektu k rozsudku ECHR byl stěžovatel pan Ing. Jiří Fiala brutálně napaden policejním komandem a ihned uvězněn.

Důkaz :
http://www.justicetv.cz/excesy/msblok.htm

Jednání úředníků české justice a ostatních složek veřejné moci v ČR vůči pokojně demonstrujícím občanům, kteří protestují proti porušování základních lidských práv samotnými soudci, kteří se rozsudkům ECHR arogantně vysmívají, považujeme za principiálně totožnou s brutalitou v Tibetu. 

 Ing. Jan 

zakládající předseda ARČR a SOPO2RF 

Úslavská 41, Plzeň 26, 326 00, CZ                  

                       V Plzni dne 14.4.2008

Re : The Call on the Immediate Revision of the ECHR Verdict No. 26141/03 Execution.

Dear members of the Council of Europe Committee of Ministers,

Parents´ Association of the Czech Republic (ARČR) informs the Council of Europe Committee of Ministers, the Czech Republic consiousnessly, wilfully   

We kindly ask you to call the        th

Instead of respect to the international verdict issued by the ECHR, the Applicant, Mr. Ing. Jiří Fiala, was brutally attacked by the police forces and immediately imprisoned.

See :

http://www.justicetv.cz/excesy/msblok.htm
Acting of the officials of the Czech judiciary   

      Ing. Jan 

  

Úslavská 41, Plzeň 26, 326 00, CZ

In  Plzeňth