ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Tisková konference v Mánesu

v Košíku, 21.04.08

Česká republika se letos poprvé připojila k celosvětové oslavě Dne boje proti Syndromu zavrženého rodiče.T I S K O V Á   

U PŘÍLEŽITOSTI celosvětového Dne boje proti Syndromu zavrženého rodiče,

který bude letos poprvé slaven i v České republice, se koná

 

 

 

      v pátek, 25. dubna od 12 hodin v restauraci Mánes

 

                  

 

Program :

1)      Zahájení 

 

2)      Referát Dr. Bakaláře na téma: Teorie Syndromu zavrženého rodiče a její přenos do  ČR

 

3)      Údaje o výskytu SZR u nás

 

4)      Způsoby boje proti SZR

 

5)      Akce K 213 proti šíření SZR a za vzdělávání justice

 

6)      Dotazy, diskuse, závěr.

 

Občerstvení pro příchozí zajištěno. 

Na Vaši účast se těší

K 213  

Ing. Jiří Fiala