ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


NÁVŠTĚVA POSLANCE RADY EVROPY V ČR

v Praha, 02.12.05

Ve dnech 30. listopadu – 1. prosince 2005 proběhla návštěva poslance Rady Evropy p. Michela Hunaulta v České republice. Občanské sdružení K 213 k ní vydává toto prohlášení :
Návštěva p. Hunaulta v ČR byla realizována na žádost občanských sdružení navštěvujících pravidelně Radu Evropy se stížnostmi na porušování základních lidských práv v České republice, především pak práv rodičovských a práva na spravedlivý proces. Při iniciaci této návštěvy hrál náš mluvčí, p. Ing. Jiří Fiala, rozhodující roli. 
 
Pan Hunault byl vyslán jako zpravodaj Rady Evropy zabývající se vězeňstvím a justicí. Jeho program byl tvořen návštěvami věznic na Mírově a na Pankráci a dále pak jednáními na půdě českého parlamentu s představiteli jak nevládních organizací, tak i českého veřejného života. Těchto jednání se zúčastnil jak náš mluvčí p. Fiala, tak i francouzský přidělenec při českém ministerstvu spravedlnosti p.  Jean-Michel Peltier.
 
Jednání byla ze strany našeho mluvčího využita především k prezentaci problematiky § 213, nesmyslnosti jeho samotné existence, jeho hluboce komunistických kořenů a jeho rozporu jak s tradičními rodinnými hodnotami, tak i mezinárodními úmluvami, ke kterým ČR dávno přistoupila.
 
Pan poslanec Hunault po návštěvách Mírova a Pankráce vyjadřoval podivení, za co se lze v ČR dostat do vězení a prohlásil, že nemalá část českých vězňů by se ve Francii před soud nejspíš vůbec nedostala a další nemalá část vězňů by od soudu odešla s výrazně mírnějšími tresty a že není tudíž potom divu, proč ČR zápasí s přeplněností věznic. Smysl § 213, na jehož základě jsou pak masově odsuzováni a do vězení posíláni rodiče dětí a stavěni tak proti svým potomkům, velmi často i proti vůli a zájmu potomků samotných, pak p. Hunault nedokázal pochopit a ptal se, proč jej parlament už dávno nezrušil. Od našeho mluvčího  se mu dostalo vysvětlení, že hlavním důvodem bude nejspíše skutečnost, že jak policie, tak i justice si na tomto masově zneužívanému paragrafu nahání jak objasněnost případů, tak i „efektivitu“ vlastní práce a pokud by byl zrušen, veřejnost by konečně naplno uviděla zoufalou nevýkonnost a ubohý stav těchto dvou královsky placených složek represivního aparátu státu.
 
Pan Hunault se dále zajímal i o stav osobních kauz našeho mluvčího p. Fialy. Byl informován v tom směru, že ač v trestní kauze „únosu“ vlastního syna byly – poté, co se o věc začala zajímat Rada Evropy – vyneseny osvobozující rozsudky, justice se nijak nezměnila a ani cestu změny dosud nenastoupila, pouze uhnula tam, kde vycítila nemalý mezinárodní dopad. Česká justice i nadále pronásleduje rodiče za snahu o výchovu vlastních dětí, hrubým způsobem pošlapává jak jejich přirozená rodičovská práva, tak i práva občanská, čehož nejlepším důkazem jsou vykonstruované procesy proti občanským aktivistům z řad rodičovských sdružení, opět zejména proti našemu mluvčímu. V rámci těchto zrežírovaných procesů, které se spravedlivým soudem nemají nic společného, jsou  i nadále porušována práva na spravedlivý proces, zejména pak právo na objektivní důkazní řízení, jak o tom svědčí především právě probíhající trestní kauza proti našemu mluvčímu před OS P-7. 
  
Pan Hunault slíbil všechny tyto poznatky zapracovat do své zprávy pro Radu Evropy, se kterou budou následně seznámeni čeští poslanci se žádostí o podání vysvětlení. Při dotazu, co se bude následovat, p. Hunault uvedl, že při nerespektování opakovaných výzev mohou být České republice krácena její hlasovací i jiná práva v evropských a mezinárodních institucích.
 
Na závěr schůzky si pan Hunault postěžoval na nedostatečnou podporu ze strany oficiálních míst, která byla věnována jeho misi, načež byl ujištěn, že sdružení K 213 mu tuto podporu v rámci svých možností na českém území poskytne  vždy a všude.
 
Poté pan Hunault poděkoval občanským aktivistům za jejich těžkou a obětavou práci při ochraně lidských práv a snahu o prosazení spravedlnosti v jejich vlastní zemi a vyjádřil naději, že toto setkání je pouze počátkem další, plodné spolupráce při dozoru nad výkonem práva v České republice, kde je evidentní nutná kontrola jak vnitřní, tak i vnější.
 
 
Za vedení K 213
 
 Ing. Jiří Krám              
       Karel Hájek