ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Teď je na řadě Schorm !!

v Košíku, 24.04.08

Schorm rozhazuje státní peníze za neexistující "poškození", zatímco zvěrstva do nebe volající ho nechávají ledově klidným. A Česká republika dál prohrává na mezinárodní scéně jeden případ za druhým.
MSP – JUDr. František Korbel

námětek ministra

VÝZVA   

 Vážený pane,

            Ministerstvo spravedlnosti zastoupené JUDr. Vítem A. Schormem uzavřelo s mými dětmi smír ve věci č.j. 19 152/04, a to bez toho, že by vyrozumělo zákonné zástupce dětí, především pak jejich otce. Došlo tak k vážnému poškození dětí vnucením nevýhodného smíru, který je trvale poškozuje a který jim prakticky upírá právo do budoucna se poškozování bránit či za ně vymáhat náhradu škody.

 

            vyzývám, aby mi neprodleně předložilo a okopírovalo spis vedený k č.j. 19 152/04 u ESLP ve věci Tomáš a Martin Fialovi v. Česká republika .

 

            Spis se nalézá v kanceláři vládního zmocněnce JUDr. Víta A. Schorma a tamtéž si jej také vyzvednu.

 

            vyzývám Vás a JUDr. Víta A. Schorma k písemné omluvě

 

            termín do 10. května t.r. 

           

 

           

 

           

 

           

    Ing. Jiří Fiala

 

V Košíku, 24. dubna 2008