ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Prohlášení K 213 k případu rodinné tragedie v Jílovém na Liberecku

v Košíku, 18.12.05

Dne 7. prosince 2005 v dopoledních hodinách došlo v Jílovém na Liberecku k rodinné tragedii, kdy se ozbrojené jednotky státní moci vloupaly do rodinného domku čtyřicetiletého podnikatele Jaroslava Hořáka údajně s odůvodněním, že tento muž ohrožuje vlastní dítě na životě a chce ho popálit kyselinou. Muž byl následně zadržen a umístěn nejprve v cele předběžného zadržení a poté v psychiatrické léčebně v Kosmonosech. Tato informace, kterou převzaly zejména bulvární, ale i další sdělovací prostředky, zněla natolik nevěrohodně, že naše hnutí ihned pojalo podezření na řízenou policejní provokaci, nicméně s vydáním prohlášení vyčkávalo, neboť informací byl nedostatek a nebylo lze je ověřit, ač množství indicií napovídalo skutečnosti, že události měly zcela jiné pozadí nežli policie tvrdila (matka dítěte se např. podle některých zpráv živila prostitucí, zatímco otec měl pověst řádného občana, atd.).  a že i mnohé policií tvrzené skutečnosti se buďto odehrály jinak, případně se nestaly vůbec (vyhrožování vyhozením dítěte z okna, popálením kyselinou, apod.)
 
Po odvysílání reportáže TV Nova dne 14. prosince 2005, v níž zazněly názory většiny zúčastněných, dospělo vedení K 213 k závěru (a to přesto, že TV Nova nepovažujeme za věrohodný a objektivní informační zdroj), že naše neověřené informace byly pravdivé a zaujímáme k celé události toto stanovisko :
 
  • K 213 se plně staví za otce, v současnosti umístěného v psychiatrické léčebně v Kosmonosech, kterého považuje za řádného, pracovitého a svědomitého občana, žádá jeho neprodlené propuštění na svobodu a zejména návrat zpět k jeho dítěti, které ho bude ještě velmi potřebovat.
 
  • K 213 je dále toho názoru, že pokud někdo do psychiatrické léčebny patří, a to natrvalo, tak je to především velitel zásahu ze dne 7. prosince, popřípadě jeho účastníci z řad Policie ČR.
 
  • Matku dítěte považuje K 213 za osobu se značně narušenou morálkou, se sklonem k podvodům, lhaním, krádežím a obecně bezzásadovému jednání, kterou je vhodné v zájmu dítěte od něj oddělit a později jen velmi opatrně upravit její styk se synem tak, aby syn alespoň poznal  svou matku stejně jako důvody, proč ho nemůže vychovávat.
  
K 213 dále vyjadřuje hluboký údiv nad skutečností, že orgány státní moci ČR se masově zúčastnily akce  zorganizované v zájmu jediné osoby s velmi pochybnou pověstí a evidentně narušenou morálkou, při níž hromadně porušovaly jak Zákon o Policii ČR, tak i platný trestní zákon a trestní řád a evidentně se dopouštěly násilné trestné činnosti vůči spořádaným a pokojným občanům. Policie ČR tak znovu jen potvrdila svou pověst organizované zločinecké bandy oblečené do státních uniforem, která s ochranou zákona nemá a nemůže mít nic společného.
 
K 213 dále vyslovuje názor, že při bezdůvodném násilném vniknutí do svého domova ze strany Policie ČR, jehož jediným skutečným důvodem bylo krást  majetek otce dítěte a jeho firmy nabytý poctivou prací nebo tuto krádež umožnit,  měl otec dítěte všechny důvody cítit se ohrožen nejen na majetku, ale i na životě, a to jak svém, tak i svých příbuzných a měl proto plné právo použít všech dostupných prostředků k zajištění jejich ochrany před ozbrojenými útočníky, kteří byli zjevně v obrovské přesile, pochopitelně včetně prostředků ozbrojeného odporu.
 
Pokud by tak byl býval učinil, bylo by to bývalo v souladu jak s platným právním řádem, tak i odvěkým přirozeným právem a rolí otce coby ochránce domova a bezpečí svých blízkých.
 
K 213 považuje dále za nutné upozornit veřejnost na roli, kterou zde policie sehrála, stejně jako na skutečnost, v zájmu jakých lidí zde policie nejen vystupovala, ale dokonce neváhala použít ozbrojeného násilí. Tedy roli násilníka a agresora, a to v zájmu prolhané a morálně zvrácené prostitutky proti řádnému a spořádanému občanovi vzorně vychovávajícímu společné dítě.
 
Vzhledem k masovému páchání násilné trestné činnosti ze strany Policie ČR žádá hnutí K 213 neprodlené postavení okresního velitele Policie ČR v Liberci mimo aktivní službu, a to až do vyšetření jeho zavinění a postavení před řádný soud.
 
Vzhledem ke skutečnostem, ke kterým prokazatelně došlo, K 213 podává současně trestní oznámení zatím na neznámého pachatele pro trestné činy porušování domovní svobody, vloupání, ohrožování zbraní a dále trestné činy únosu a braní rukojmí spáchané ze strany policistů účastnících se zásahu.  
 
 
Za vedení K 213
  Ing. Jiří Fiala
současný mluvčí