ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Žaloba o odejmutí znalecké licence a vyslovení zákazu činnosti

v , 31.01.06

Ž a l o b a  o odejmutí znalecké licence a vyslovení zákazu činnosti v důsledku prokazatelně napáchaných škod na zdraví dětí :

NÁVRH VYDÁNÍ PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ

Žalovaný : 
MUDr. Pavel Pavlovský, MUDr. Dana Janotová, PhDr. Josef Pavlát,
MUDr. Ilja Žukov, soudní znalci 1. lékařské fakulty UK,
Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2 – Nové Město
V souvislosti se současně podávanou žalobou, podle níž došlo k prokazatelnému a těžkému poškození duševního zdraví nezletilých dětí Fialových v důsledku tzv. „znalecké“ činnosti výše uvedených „znalců“, podává žalobce soudu návrh na vydání předběžného opatření.

 Vydání tohoto předběžného opatření žalobce zdůvodňuje nejširším společenským a veřejným zájmem, neboť akutně hrozí, že by tzv. „znalci“ mohli ve své činnosti dále pokračovat a nebezpečně ohrožovat duševní zdraví nejširší veřejnosti. 

 Soudu se proto navrhuje, aby – a to až do rozhodnutí ve věci samé – vydal toto

 Předběžné opatření :

 Žalovaným MUDr. Pavlu Pavlovskému, MUDr. Daně Janotové, PhDr. Josefu Pavlátovi a MUDr. Ilju Žukovovi, soudním znalcům 1. lékařské fakulty UK,      

  Ing. Jiří Fiala  žalobce