ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Odpověď zbabělce

v Brně, 18.09.08

Škoda, že statečnost, kterou pan Motejl kdysi potřeboval k zastupovánií disidentů před komunistickými soudy, už vyprchala a rozplynula se ve stařecké lenosti a ješitnosti jako pára nad hrncem.  

Poznámka k věci : Samozřejmě, že veřejnému ochránci práv - tedy i práva dítěte - zatraceně patří se k věci vyjadřovat, a nejen vyjadřovat, ale i žádat potrestání viníků porušování zákona. Zvláště když se jedná o osobu ve významné státní funkci.
Veřejný ochránce práv

   JUDr. Otakar Motejl

 

      

Sp. zn.: 4994/2008/VOP/PM

Vážený pane inženýre,

 

           

 

           

 

           

 

 JUDr. Otakar     

 (dopis je opatřen elektronickým podpisem)