ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


ÚTOK NA DEMOKRACII – DEN 6

v Praze, 01.02.06

Již šestým dnem probíhalo v pondělí, dne 30. ledna 2006   

 Jednání tentokráte nepozbývalo na dramatičnosti již od prvních minut.
Ještě před zahájením jednání došlo k excesu se symbolickým průběhem, kdy se p. Fiala šel dotázat opodál sedících rodičů jeho bývalé manželky, kteří tato jednání pečlivě navštěvují, jak je možné, že pod výhradní a údajně bezproblémovou péčí jejich dcery se z jeho mladšího syna, který vždy vynikal svým nadáním, pílí a schopnostmi, 

 

 

Do této situace přišel „nestranný a objektivní“ soudce Hájek, který neprodleně usoudil, že útočníkem byl p. Fiala, ač ho četná veřejnost přesvědčovala o opaku.

 

 

Zahájení jednání bylo tudíž pozdrženo a následně pak ještě protáhnuto poté, co soudce Hájek poslal p. Fialu – pod hrozbou odročení jednání, na které byli předvoláni především svědkové obhajoby, často i z velké dálky - 

 

 

Mytí rukou bylo pouze zjevnou zastrašovací demonstrací síly bez konkrétního praktického dopadu, neboť jediné umyvadlo na soudě přístupné veřejnosti bylo bez mýdla a teplé vody, takže výsledek očisty byl téměř nulový. Objektivitu soudu je pak nutno vidět ve světle toho, že agresorovi byl naopak justiční stráží otevřen záchod pro zaměstnance soudu s mýdlem i teplou vodou , a ten pak přišel na soudní jednání již čistě vymydlen.

 

 

Pan Fiala po návratu z neúčinné očisty studenou vodou bez mýdla soudci sdělil, že si ruce umyl a že pokud se mu (soudci) zdají dosud špinavé, jsou pravděpodobně pořád čistší nežli je má v současnosti pan soudce sám. 

Hned v úvodu jednání soudce Hájek vyloučil z jednání známého občanského aktivistu Jana Šinágla, který prohlásil, že to, co tady vidí, jsou padesátá léta. Pan Šinágl poté opustil soudní síň se slovy, že by se pan soudce mohl brzy ocitnout sám tam, kam se zjevně snaží odeslat obžalovaného.

 

 

Jednání poté pokračovalo výslechem svědka advokáta Peréze  

 

 

Dalším z vyslýchaných svědků byl pan Ing.Petr Masný       

 

 

 

 

 

Otřesená veřejnost se ještě ani nestačila nadechnout, když začal vypovídat další ze svědků o svých zážitcích ze soudu pro Prahu 9, a sice p. Ing. Martin Baitler,     

 

 

Posledním z vyslýchaných svědků byl pak Miroslav Stach,  

 

 

Na závěrečný dotaz soudce, zda má obžalovaný nějaké další důkazní návrhy, obžalovaný vstal a soudu předložil usnesení Městského soudu v Praze o vyloučení soudkyně Lenky Kloudové 

 

 

Soudce Hájek na to prohlásil, že se s  tím „už nějak vypořádá“. Obžalovaný odpověděl, že vzhledem ke způsobu vedení celého důkazního řízení o tom ani v nejmenším nepochybuje.

 

 

Soudní jednání bylo poté odročeno na pondělí, dne 6. března 2006 v 9. 00 hodinna témže místě, tedy OS P-7, č. 101, I. patro, Ovocný trh 14, Praha 1, což všichni přítomní vzali bez reptání na vědomí.

 

 

 

 

 

           

Za K 213

Ing. Jiří Krám, v.r.