ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Volební doporučení

v Praze , 08.10.08

Stále více lidí, našich členů, čtenářů stránek, i ostatních, se nás ptá, jak se mají zachovat v nadcházejících volbách do krajských zastupitelstev a Senátu ČR. Často slýcháme otázky typu : A změní se něco, když nepůjdu k volbám ?  A když půjdu ?

Proto poslyšte naši předvolební úvahu a jednoduché doporučení.
Nestačíme se divit, jak primitivními argumenty se snaží mnohé ze stran - a především ta současně vládnoucí - přesvědčit voliče, aby odevzdali hlas právě jim. V předvolebních letácích například čteme, kolik se postavilo kilometrů silnic, kolik se položilo kanalizačních trubek a kolik se postavilo hřišť.

Děsí nás, kam až zdegenerovala údajně pravicová ODS, která se kdysi vyvinula z Občanského fóra, a to zase ze svobodné vůle velké většiny národa postavit se komunismu a ukázat demokratickou alternativu.   

Vy, co si ještě pamatujete tzv. "volby" podle jednotné kandidátky Národní fronty, tedy komunistické divadélko z časů totality, mající za jediný cíl předvést veřejnosti (zejména té zahraniční), že naprostá většina národa si svobodně přeje komunistickou diktaturu, že si svobodně vybrala život v jednom velkém koncentračním táboře, jehož opuštění se trestalo smrtí v ostnatých drátech, tak vy všichni musíte být jistě zděšeni, když si vzpomenete na argumenty tehdejší propagandy. Chybí totiž snad jediné - a sice "Hlas pro kandidáte národní fronty - hlas pro mír a socialismus". Jinak je podobnost s tehdejší propagandou tak mrazivě podobná, že se až tají dech - tehdy se totiž také argumentovalo dětskými hřišti, přehradami a kilometry silnic.

Možná to bude pro někoho překvapením, ale lidské štěstí rozhodně nespočívá ani v nových hřištích, ani v přehradách, ba ani v dalších kilometrech sebelepších dálnic, které jinde ve vyspělém světě jsou už minimálně 40 let naprostou samozřejmostí.

LIdské štěstí spočívá v možnosti ovlivnit vývoj ve své zemi, být úspěšným, když na to máme, nenechat si zasahovat do osobního života a do rodiny od nikoho, především ne od státu a zejména - domoci se spravedlnosti, když jsem v právu.

Spravedlnost je totiž skutečně tou základní hodnotou, bez které šťastný život ve zdravé společnosti není možný a bez které si nikdo nemůže být jist ani majetkem, ani životem.

To, co bezpečně věděli už středověcí králové, zdá se, že je dnešním vládcům na hony vzdáleno.

Pokud se podíváte do předvolebních plakátů a brožurek, budete zděšeni, jak málo pozornosti se tam věnuje právě tématu spravedlnosti a jejího zajištění.

Vysvětlení je jednoduché - ti, co ty brožurky psali a ti, co sedí v předvolebních štábech, sami na sobě nikdy žádnou zvůli nepocítili, protože patří k vládnoucí klice a té státní aparát bezvýhradně slouží. Což se ale rozhodně nedá říci o drtivé většině  prostých občanů.

Ty převolební letáčky mimo jiné znamenají, že současní mocní nejen že nechtějí řešit skutečné problémy této země - a zajištění stejné spravedlnosti pro všechny patří k těm nejpalčivějším - ale dokonce o nich ani neví.

Jak jistě asi většina z vás ví, při činnosti našeho sdružení přicházíme do styku především se dvěma resorty a jejich ministerstvy - totiž ministerstvem (ne)spravedlnosti (JUDr. Jiří Pospíšil) a ministerstvem práce a sociálních věcí (RNDr. Petr Nečas) .

Oba tito ministři jsou z ODS, oba by tedy měli prosazovat pravicovou politiku.

K ministerstvu (ne)spravedlnosti se vrátím, ovšem soustem nad jiné hutným je ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen asociální ministerstvo).

Jenom to, co asociální ministerstvo předvedlo za poslední ani ne rok, by v civilizované zemi bohatě stačilo na odstoupení ministra, ne-li na pád vlády, a u nás má ODS ještě tu drzost, že se uchází s farizejskýcm úsměvem o hlasy - zejména pravicových - voličů. 

Nečas nejprve bez konkursu (či na základě zjevně zmanipulovaného konkursu, jehož kriteria nám dodnes nedokázal nikdo vysvětlit) najmenuje psychopatickou feministku Pavlovou do tak důležité funkce, jakou jistě ředitelka Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí je, pak čelí našim blokádám, sprostě nám spílá na tiskovce a následně chodí do svého ministerstva zbaběle zadním vchodem, aniž by se alespoň pokusil obhájit sovje postoje a rozhodnutí ve veřejné diskusi, které se mimochodem bojí jak čert kříže . Jediné, co mu jde skvěle, je volat oddíly policajtů při každé sebemenší zámince.

Mimochodem mě napadá - jakpak by asi reagoval komunistický ministr za hluboké totality v podobných situacích? Ne náhodou úplně stejně ?

Ostatně, co taky čekat od bývalého komunistického lampasáka, který si dnes usilovně hraje na pravicového ministra.

Ale to ještě není zdaleka všechno.

Když psychopatka Pavlová na začátku září unese svého mladšího syna, ministerstvo se tyto události dozvídá od nás (!!) a týden usilovně zapírá, že se vůbec něco stalo. Když už to zatlouct nejde, neboť je k dispozici rozsudek jasně ukládající Pavlové poivnnost vrátit dítě včas - tedy poslední srpnový den - , vyrukuje MPSV s blábolem, že prý si musí nechat zpracovat jakýsi právní audit, i když je každému gramotnému člověku jasné i bez auditu, kolik uhodilo a jaký je to průšvih pro státní orgán a vysoce postavenou státní úřednici.

A když se na všechny tyto události přijdou zeptat skutečně nezávislí novináři, nechá je Nečas zmlátit a pozatýkat.

Ani naprostého burana ze Zlámané Lhoty by asi nenapadlo nic hloupějšího. Ryzí demokrat každým coulem, ten Nečas, co ?

No a pak tu máme "pravicové" ministerstvo (ne)spravedlnosti.

Navenek sice nevystupuje tak buransky jako Nečas, naučilo se už totiž za ta léta, co se potkáváme, jednat v rukavičkách a dobře ví, že zejména s námi se jiný styl nemusí vyplatit - ovšem pokud jde o skutečnou nápravu justice, nehlo prstem. Tu a tam nám sice vyjde alespoň jakoby naoko vstříc, ale výsledky vždycky skončí ve vzduchoprázdnu. Protože skutečné výsledky by samozřejmě někoho na soudech mohly zatraceně bolet.

O pravicovosti Pospíšilova ministerstva si můžeme udělat obrázek ze skutečně velmi nedávné události, a sice když senátor Martin Mejstřík odhalil smutnou komunistickou  minulost mnohých soudců  - a mluvčí MSP Kuncová honem přispěchala s prohlášením, že se žádné čistky rozhodně konat nebudou, asi aby se chudáčci kumunističtí soudci, mrzačící svou svévolí životy celé generace, ani náhodou nestačili byť jen leknout.

Myslím, že Pospíšil tak výmluvně předvedl, čí zájmy vlastně hájí.

Víte, pane pravicový ministře (ne)spravedlnosti, občany totiž ani tak nezajímají soudní minitýmy, ani status vyšších soudních úředníků, natož pak miliardy utopené v nesmyslných soudních palácích a nových (zbytečných) věznicích ( o tom se snad radši ani nezmiňovat, že ?), občana zajímá, kdy se konečně dočká spravedlivých a včasných rozsudků - a v tomhle ohledu jste neudělal vůbec nic.

Stejně tak soudci i nadále nemají ani tuchy o tom, co vlastně pro ně znamenají rozsudky mezinárodních soudních instancí, když už naštvaný občan měl tu neskutečnou vytrvalost a trpělivost (v řeči soudců drzost a zpupnost), aby se dovolal spravedlnosti alespoň v cizině, když po několika letech marného úsilí pochopil, že v chobotnici postkomunistických justičních propletenců nemá nejmenší šanci. 

Takže se dostáváme k závěru :

Naše sdružení má tímto za prokázané, že ODS se zcela intelektuálně - a především pak morálně - vyčerpala a že nemá veřejnosti co nabídnout, vyjma galerie postkomunistických mafiánských vykuků, kteří by se přidali kdykoliv ke komukoliv, kdo má zrovna moc.

O sociální demokracii se ani šířit nebudeme, naše sdružení vždycky hájilo pravicové postoje a názory, takže už z tohoto prostého pohledu je sociální demokracie mim hru, a pokud bychom se podívali na její personální obsazení, pak je to - až na nepatrné výjimky - ještě horší než u ODS.

Z toho plyne jediný možný závěr :

Nevolte velké strany !!

Intelektuálně i lidsky se zcela vyčerpaly a přelévání moci mezi dvěma mafiánskými uskupeními rozhodně neni zdravým politickým životem.

Je zapotřebí změnit tento zahnívající smrádek, který vede jedině k pocitům beznaděje a bezmoci u mnohých voličů.

Proto radíme : Jděte k volbám, máte-li koho volit. To jest, pokud na jakékoliv kandidátce najdete nezprofanované lidi, o kterých víte, že jim můžete věřit a že jim nejde ani o moc, ani o peníze, ani o koryta.

Jak je hledat, neporadíme. Buďto je znáte sami, anebo ne.

Pak je lepší ovšem k volbám nejít. 

Pokud se ptáte, jestli se tím něco změní, tak odpovídáme : Když vás bude takových hodně, tak ano. I velké strany se budou muset začít zatraceně chovat jinak, jestliže namísto očekávaných 30-40 % dostanou sotva 15.

A i kdyby se nezměnilo vůbec nic, tak alespoň můžete klidně usínat. S pocitem, že vy se na tom svinstvu nikterak nepodílíte.

A pokud se nás ptáte, zda a kde kandiduje někdo z nás, tak odpovídáme : Ano, kandiduje. A sice našeho předsedu, pana Fialu, najdete - jako už tradičně - na kandidátce Strany zdravého rozumu pro Středočeský kraj,volební číslo 32. Pan Fiala se ukrývá pod pořadovým číslem 33.

Přejeme mu, aby mu ty dvě trojky přinesly hodně štěstí. A vám všem ostatním sprváné rozhodnutí, ať už k volbám půjdete, anebo nikoliv.

Vedení K 213 a redakce stránek

____________________________________

Prorocká slova obsažená v tomto doporučení se začínají rychle naplňovat : ČSSD rozeslala svým kandidátům doporučení, aby na dotazy novinářů odpovídali zásadně písemně a pojistila si je pokutou 4 miliiony Kč za neposlušnost po zvolení. Chcete snad volit tyto povinně nemyslící roboty, kteří nesmí mít na nic vlastní názor, natož aby mohli nad problémy země přemýšlet ?

Citace z Novinek.cz :

Nemluvit a nemyslet, radí svým kandidátům ČSSD

"Následují pravidla, jak novinářům odpovídat. „V případě, že se na Vás obrátí jakýkoli novinář s dotazem na danou věc, odpovídejte zásadně písemně. Bylo by velmi vhodné, abyste ke svým odpovědím využili přiložený text. Raději se vyhýbejte osobním a dalším komentářům,“ vyjmenoval svérázná pravidla komunikace s médii Povšík."

____________________________________