ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


ZASTAVTE PROTIOTCOVSKÝ TEROR!

v Praze, 11.02.06

Sdružení K 213 a sdružení Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů
zvou na tiskovou konferenci
ZASTAVTE   PROTIOTCOVSKÝ    TEROR!
 
Kdy ?    v pátek, dne 17. února 2006 v 11 hodin,
Kde ?    v Liberci, vinárna Plzeňka – II. patro, Moskevská 4
 (v centru města, poblíž radnice) .Od roku 2003 podávají otcové nezletilých dětí proti českému státu žaloby k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Žaloby první vlny Štrasburský soud vesměs přijal k přednostnímu projednání, což v historii tohoto soudu nemá obdoby. V současnosti Soud již vydal několik zatímních rozhodnutí. Ačkoliv Štrasburský soud některé části stížností prohlásil za nepřijatelné, v částech týkajících se respektování práva na rodinný život a nepřiměřené délky řízení, dává stěžovatelům Ing. Jiřímu Fialovi, Václavu Křížovi, Ing. Nenadu Pedovičovi a Luboši Paterovi za pravdu
Ačkoliv bezprostředně po první vlně  žalob otců se krátce mohlo zdát, že příslušné české soudy začnou prosazovat právo pro všechny stejně, posléze se velice rychle vystupňovalo další bezpráví, zaměřené – po bolševicku – především proti těm, kteří mezinárodní žaloby vznesli.  Jednotliví stěžovatelé byli a jsou  účelově kriminalizováni, zastrašováni vykonstruovaným stíháním (v případě Ing. Jiřího Fialy dokonce vazebním) a různě perzekuováni, ba i ekonomicky likvidováni (viz „znalecké posudky“ za 170.000,- Kč). Státní struktury českého "právního" státu neskrývají svou protiotcovskou nenávist, mezinárodní ostudou jedině vygradovanou,  zaměřenou nejen vůči konkrétním stěžovatelům, ale obecně vůči všem tátům, kteří si nechtějí nechat zlikvidovat rodinné vztahy se svými dětmi a podřídit se zaběhnutým – dosud ryze komunistickým – strukturám a návykům v opatrovnické justici.
Zločinné praktiky použila také liberecká státní policie  proti Ing. J. H. Dne 7. prosince, právě v den, kdy Poslanecká sněmovna schválila sérii zákonů k tzv. domácímu násilí, liberecká policie předvedla, jak budou represivní struktury státní moci v brzké budoucnosti zneužívány při rozvodech a sporech rodičů o výchovu dětí