ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Oznámení o blokádě SZ v Nymburce

v V Nymburce , 19.11.08

Sdružení K 213 tímto oznamuje vládě České republiky, ministru spravedlnosti a široké veřejnosti,   

 okamžitém uzavření Okresního státního zastupitelství v Nymburce ,

které se namísto ochrany zákona a spravedlnosti stalo místem zvůle a násilí šířeného organizovanou mafiánskou bandou.

 
O Z N Á M E N Í

Sdružení K 213 tímto oznamuje vládě České republiky, ministru spravedlnosti a široké veřejnosti,   

okamžitém uzavření Okresního státního zastupitelství v Nymburce ,

které se namísto ochrany zákona a spravedlnosti stalo místem zvůle a násilí šířeného organizovanou mafiánskou bandou.  

Státní   

JUDr. Milena Pinkasová,okresní státní zástupkyně

JUDr. Ludvík Lukáš  státní zástupce

JUDr. Ivana Novotná   státní zástupkyně

a    státní zástupkyně

byli s okamžitou platností zbaveni funkcí a státní zastupitelství uzavřeno

Je na ministru spravedlnosti a vládě České republiky, aby sdělili veřejnosti, kdy budou schopni zajistit základní poslání státního zastupitelství stejně jako státní zástupce splňující alespoň základní kriteria pro ochranu spravedlnosti nezbytná – tedy čestnost, spolehlivost a občanskou statečnost.

Je na veřejnosti, aby na splnění takových kritérií bezpodmínečně trvala s tím, že je lepší, když trestnou činnost u nás nebude stíhat nikdo, než aby orgány k tomu určené pronásledovaly nevinné občany a terorizovaly široké vrstvy obyvatelstva, zatímco jiným, tzv. spřízněným poskytují zcela nezákonnou ochranu při spáchání jakéhokoliv trestného činu. Je na vládě a ministru spravedlnosti, kdy budou schopni zaručit občanům jejich základní práva na občanskou důstojnost a nedotknutelnost osobní svobody.

Dokud se tak ale nestane, budeme v páchání zvůle mocenským strukturám bránit všemi dostupnými prostředky.

A to do posledního dechu.

Za K 213 : Ing. Jiří Fiala; Ing. Jiří Štefek     

V Nymburce, dne 19. listopadu 2008