ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


K čemu ve skutečnosti dnes slouží azylové domy

v Košíku, 19.05.09

Pro ilustraci o poměrech  v sociální oblasti u nás vybíráme ze závěrečné řeči pana Ing. Štefka, kterou pronesl dnes u Obvodního soudu  pro Prahu 8 (viz. článek http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1495 ). K tomu dodáváme, že podle našich zkušenností a pozorování je takových žen v azylových domech v posledních letech většina či (v některých azylácích) naprostá většina. Přitom všechny tyto zařízení žíjí v podstatě z dotací státu.

Tak se ptáme, proč mají občané platit ze svých daní choutky rozvoduchtivých žen poblouzněných extrémní feministickou propagandou?! Proč mají slušní a často nic netušící lidé platit rozbíjení rodin a trápení dětí?! Argument „ona musí být v azyláku, protože se chce rozvést“, který často slýcháváme (např. na socialce) přirozeně nikterak neobstojí, protože se ve skutečnosti jedná o velice neblahý, společensky patologický jev:
Matka v létě 2002 opustila bez příčiny společnou domácnost s otcem nezl. a po několika změnách bydliště pobývá od dubna 2003 dodnes (květen 2009) v azylových domech. Bezdůvodnost odchodu matky do azylového konstatoval jak rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 7.5.2004 sp.zn. 41 P 31/2003 ve znění rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22.6.2005 sp.zn. 39 Co 302/2004, tak soudní znalci:

Znalkyně PhDr. Fabíková ve své výpovědi ze dne 3.10. 2003 uvedla, že:

Ze studia spisového materiálu i z vyšetření jsem nezjistila žádné tak závažné důvody pro odchod matky do azylového domu.

... pobyt dětí v azylovém domě je nevýhodný, neboť děti jsou ve stísněných poměrech, jsou zde lidé v různých životních a existenčních problémech.“

Znalkyně MUDr. Růžičková zase uvedla, že „matka se rozhodla pro odchod do azylového domu sama“

Matka sama vypověděla, že pobývá v azylovém domě zadarmo, resp. za to, že občas převezme obnošené oblečení či bude v případě incidentu v zařízení volat polici apod.


Nicméně jak ze samotných internetových stránek azylového domu, tak ze zkušennosti lze odhadovat, že provozovatelé azylového domu dostávají na darech a dotacích (a převážně dotacích) minimálně od 15.000,- Kč měsíčně a výše - rozpočítáno na každého jednoho klienta.  )Ve skutečnosti tyto dotace činí často před 25.000,- Kč za měsíc na jednu klientku – pozn. Redakce).

Lze tedy také odhadovat, že právě v tomto případě mohli provozovatelé již podsttě na matku ikasovat až částku cca 2.000.000,- Kč.

V azylovém domě žijí lidé s nejrůznějšími problémy, počítá se tam v případě nepřítomnosti personálu s voláním policie, nezřídka matky s dětmi náhle mizí neznámo kam – viz. příloha číslo 2 atd.

Takže namítám, že matka v tomto případě navrhuje jako svědky lidi, kteří buď mají z jejího pobytu v azylovém domě finanční prospěch (personál) či jsou s matkou v obdobném postavení kolegiality, matka může na ně volat policii (jak sam vypověděla), vedou velmi pochybný život , jsou pod nejrůznějšími tlaky atd. (tedy chovanky v zařízení) .“