ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Jak zlepšit práci OSPOD ? Návodem !!

v Košíku, 17.04.06

vážená paní
Petra Podlipská,
Městský úřad Stod u Plzně - OSPOD


Vážená paní Podlipská,

 když jsem si přečetl Váš dopis ze dne 14. března t.r. (č.j. Nom 6/06) ohledně nezletilého Patrika Pedoviče, rozhodl jsem se Vám napsat, neboť jednak dosti dobře znám případ kolegy Pedoviče, který se nedávno soudil ve Štrasburku, jednak stejně dobře znám i běžnou úroveň znalostí pracovnic OSPOD ohledně práce s dětmi dlouhodobě vyrůstajícími v patologickém prostředí u rodiče, který je štve proti druhému z rodičů, a proto vím, že je bohužel naprosto nedostatečná, a to navzdory  četným nabídkám našim i sdružení Spravedlnost dětem učiněnými  ministerstvu práce a sociálních věcí na doškolení pracovnic OSPOD v této problematice.
 

 Na Vašem dopise to lze velmi dobře demonstrovat, a proto Vám také píši, neboť doufám, že takto nejednáte ze zlé vůle a že je proto možno leccos napravit, což Vám může do budoucna velmi dobře posloužit.

 Ve svém dopise popisujete vyjádření Patrika ve škole, jak o otce nestojí a nechce se s ním stýkat, ač zjevně neví, proč a co zlého by mu měl kdy otec udělat.

 Následuje Vaše věta, která je jistým hodnocením – bohužel – zcela zcestným :

„ Patrik nevěděl, že jej navštívíme ve škole, nemohl být ovlivněn matkou, jak má s námi hovořit.“

 Nezlobte se, ale pokud se jenom trochu zamyslíte, musíte sama přijít na to, jak je tato věta hluboce nesmyslná.

 Patrik, jak byste měla vědět, s výjimkou nejútlejšího dětství, na které si sotva může pamatovat,  vyrůstá výhradně s matkou, která dělá vše pro to, aby otce nepoznal, a to včetně opakovaných maření úředních rozhodnutí o předávání dítěte otci, za které je také opakovně trestně stíhána, takže se o ní dá bez přehánění hovořit jako o recidivujícím kriminálním živlu.

 O stupni štvaní tohoto dítěte jsem měl možnost se sám přesvědčit a lze konstatovat, že matka, která nutí dítě křivě vypovídat na policii ohledně okolností jeho spokojeného dětství v Chorvatsku proti otci, o kterých sama musí dobře vědět, že se nikdy nestaly a stát nemohly, patří buďto do kriminálu nebo na uzavřené oddělení psychiatrie, rozhodně však za mříže a rozhodně ne k výchově nezletilého dítěte. 

 Dítě, které je takto dlouhodobě a jednostranně štváno, nejen že tyto názory zcela nekriticky přebírá (což je o dětech obecně známo), ale po jisté době dokonce dokáže tyto názory jistou projekcí samo dynamicky rozvíjet, přičemž paradoxní je to, že čím méně je ve styku s dotyčným rodičem, proti němuž je štváno, tím více roste jeho ničím nepodložená nenávist.

 

Tomuto jevu se správně říká Syndrom zavrženého rodiče (SZR) a je dostatečně podrobně a přesně popsán v odborných publikacích (naposledy např. kniha Dr. Bakaláře „Rozvodová tematika a moderní psychologie“, kterou právě vydalo nakladatelství Karolinum – tedy nakladatelství UK).

Vydávat takovéto projevy SZR za „názor dítěte“, dokonce za názor neovlivněný matkou, je – řečeno stručně a upřímně – hloupostí.

Stačí si uvědomit dva základní momenty, o kterých asi budete sotva pochybovat, a spojit si je dohromady, abyste viděla, co za nesmysl jste napsala.

 Normální dítě má své normální rodiče přirozeně rádo.

 Patrik svého otce dlouhá léta nemohl vídat, takže mu tento ani nemohl nijak ublížit.

No a když si oba vcelku neoddiskutovatelné postuláty spojíte, tak mi vysvětlete, proč by se neměl Patrik chtít stýkat se svým otcem, který mu nosí dárky, chce ho vzít na výlety, atd., což jsou situace, o kterých by si většina dětí z dětských domovů mohla  nechat jen snít.

 Pokud se Patrik chová způsobem, jaký popisujete, a při znalosti základních okolností případu, které musíte ze spisu mít, je Vaším jedině správným konstatováním následující zjištění :

1. Vyjadřování a názory Patrika ohledně jeho otce svědčí o pokročilém stupni syndromu zavrženého rodiče, který – nebude-li léčen – přeroste v Patrikovo celoživotní duševní poškození  a spolehlivě ho diskvalifikuje z normální společnosti.
 
2. Zlepšení Patrikova stavu není možné bez odstranění patologického prostředí nenávisti, ve kterém Patrik v současnosti vyrůstá.

Na základě takovéhoto zjištění je Vaší jedinou povinností navrhnout příslušnému soudu změnu výchovy, přičemž má-li dítě otce, který o jeho výchovu projevuje vážný zájem, je zde řešení přímo nabíledni – změna výchovy od matky k otci.

Pokud tento návrh soudu učiníte, splnila jste svou povinnost, jak Vám ji zákon o rodině, jakož i prováděcí vyhláška a předpisy MPSV ukládají. 

Další odpovědnost za Patrikův zdravý a nerušený vývoj je už pak výhradně na příslušném soudu.


 S pozdravem


         Ing. Jiří Fiala
       mluvčí K 213 a Štrasburského výboru

V Košíku, dne 18. dubna 2006