ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


TISKOVÁ ZPRÁVA K 213

v Praze a Hradci Králové, 26.04.06

Dnešního dne došlo k dalšímu incidentu na Obvodním soudě pro Prahu 9, při kterém byl justiční stráží napaden mluvčí našeho sdružení, p. Ing. Jiří Fiala. Sdružení K 213 k tomuto incidentu zaujímá následující stanovisko :
Pan Fiala se dostavil na tento soud na základě telefonického sdělení soudkyně JUDr. Heleny Svobodové, že se s ním – jakožto s účastníkem řízení – nebude bavit nikde jinde než v jednací síni. Pan Fiala se tedy dostavil do jednací síně s otázkou, z jakého důvodu dosud nebyl zrušen soudní zákaz jeho styku s vlastními dětmi, vydaný podjatou a z případu vyloučenou soudkyní Mgr. Lenkou Kloudovou, jestliže pro takové opatření nikdy žádné zákonné důvody neexistovaly. „Nestranná a objektivní soudkyně“ Svobodová, doprovázená justiční stráží od chvíle, kdy pan Fiala vstoupil do budovy soudu, mu na otázku nijak nedokázala odpovědět, zato pana Fialu vyzvala, aby opustil jednací místnost. Ten jí však sdělil, že si přijel pro odpověď a že bez ní jednací místnost neopustí. Soudkyně poté vyzvala k zákroku justiční stráž, která následně pana Fialu napadla a snažila se ho vyvléct z jednací síně.

Pan Fiala po napadení justiční stráží plně využil svého práva na sebeobranu, jakož i ústavně zaručeného práva na spravedlivý odpor proti útlaku poté, co všechny zákonné prostředky byly bezvýsledně vyčerpány a justiční stráži se vzepřel, čímž jí značně ztížil svoje vyvlečení z místnosti. Přitom došlo ke zdemolování části vybavení jednací síně a části spisu, který se na tomto vybavení nacházel. 

Po příjezdu policie byl pan Fiala falešně obviňován justiční stráží z napadení jak jich samotných, tak údajně i soudkyně, která byla v místnosti přítomna, ač filmové záběry jakož i svědectví nestranných svědků svědčily o opaku. Bylo tak opětovně potvrzeno fatální zjištění, že zaměstnanci justice, především pak soudu na Praze 9, té justice, která má dbát o dodržování zákonnosti, jsou bez váhání schopni křivých výpovědí a křivých svědectví, stejně jako bezdůvodného napadání spoluobčanů.

K 213 tento další incident považuje pouze za logický důsledek dlouhodobě neřešeného katastrofálního stavu české justice, na který právě naše sdružení vytrvale – leč marně – upozorňuje všechny příslušné činitele.

K 213 požaduje důsledné vyšetření této další justiční zvůle a potrestání přímých viníků, přičemž připomíná, že k těmto incidentům opakovaně dochází – jistě ne náhodou – právě na soudě, kterému předsedá komunistický zločinec JUDr. Alexandr Rudý, známý ze seznamů VONSu jako osoba aktivně se podílející na justiční zvůli a potlačování demokratických sil v  tehdejším Československu.

K 213 dále činí ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Němce osobně zodpovědným za současný katastrofální stav české justice, která za dobu jeho působení ve funkci ministra spravedlnosti nedoznala sebemenších změn k lepšímu a důrazně ho varuje před další eskalací napětí mezi zcela totalitní justicí na straně jedné a svobodnou občanskou společností na straně druhé.

K 213 důrazně upozorňuje, že taková další eskalace napětí přerůstající v otevřenou válku  justičních struktur proti rodičům snažícím se o výchovu vlastních dětí může mít nedozírné následky pro celou společnost.  

      
za vedení K 213
Ing. Jiří Krám


V Praze a Hradci Králové, dne 27. dubna 2006