ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


PODNĚT K VYŠETŘENÍ NEZÁKONNÉHO CHOVÁNÍ JUSTIČNÍCH OSOB

v v Košíku, 29.04.06

MSP ČR – JUDr. Jiří Balzer
odbor dohledu a stížností

na vědomí : NSZ – JUDr. Renáta Vesecká

Dne 27. dubna 2006 došlo na OS P-9 k dalšímu incidentu s použitím násilí ze strany pracovníků soudu vůči civilním osobám a návštěvníkům soudu, a to bez zjevné příčiny, nepočítáme-li za příčinu skutečnost, že jsem se na pokyn soudkyně JUDr. Heleny Svobodové dostavil do jednací síně soudu k podání vysvětlení, z jakého důvodu dosud nebyl zrušen nezákonný zákaz mého styku s vlastními dětmi.
V průběhu tohoto vysvětlení jsem byl napaden – a to na příkaz soudkyně JUDr. Heleny Svobodové – justiční stráží a násilím vyvlečen z jednací síně, přičemž tímto jednáním justiční stráže byla způsobena blíže nezjištěná škoda.

Po vyvlečení na chodbu před jednací síň se dostavil JUDr. Jiří Malý, místopředseda soudu, který instruoval justiční stráž v tom smyslu, že má mně a dalším osobám zabránit v odchodu z daného místa (ač se k odchodu nikdo neměl a všichni chtěli vyčkat příjezdu policie za účelem podání trestního oznámení). Tedy : Dotyčný místopředseda  vydával justiční stráži zcela nezákonné pokyny směřující k omezení svobody pohybu blíže nezjištěného počtu osob, v čemž lze jednoznačně spatřovat naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele (§158 TZ) a násilí vůči skupině obyvatel a vůči jednotlivci ( § 197 TZ).

Dále dávám podnět k prošetření okolností, za jakých je možné, aby místopředseda soudu vůbec vydával jakékoliv pokyny justiční stráži, jestliže jsem byl opakovně poučován jak ministerstvem spravedlnosti, tak i předsedy jiných soudů, že justiční stráž není podřízena jim, nýbrž generálnímu řediteli vězeňské služby, kterého jedině uposlechne.

Současně žádám o přešetření okolnosti, zda se justiční stráž uposlechnutím těchto nezákonných příkazů nedopustila nekázně nebo hrubého porušení služebních předpisů. 

Dále podle sdělení policie mělo dojít k výpovědi justiční stráže v tom smyslu, že jsem já napadl je nebo i přítomnou soudkyni. Protože se tyto skutečnosti nezakládají na pravdě, domnívám se, že ze strany dotyčného justičního strážce došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu křivého obvinění.

Žádám tímto, aby podezření ze všech spáchání  všech uváděných trestných činů byla důsledně přešetřena a prokáže-li se kterékoliv z nich jako opodstatněné, aby bylo bezodkladně zahájeno trestní stíhání příslušné justiční osoby. O výsledku šetření si přeji být informován.


 Ing. Jiří Fiala , stěžovatel

V Košíku, dne 28. dubna 2006