ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


TISKOVÁ ZPRÁVA K 213 ke stupňujícímu se pronásledování našeho mluvčího

v Praze a Hradci Králové, 02.05.06

Podle údajů z tisku byl na mluvčího K 213 pana Ing. Jiřího Fialu vydán příkaz k zadržení pro údajné výtržnictví, jehož se měl dopustit tím, že se v souladu s vyjádřením příslušné soudkyně JUDr. Heleny Svobodové dostavil do jednací síně, aby se jí dotázal, proč dosud nebyl zrušen nezákonný a ničím nepodložený zákaz vidět a vychovávat vlastní děti.
                                             
Tiskové zprávy se dále opírají o zcela nepravdivé, hrubě urážlivé a pomlouvačné údaje, které lze videozáznamem snadno vyvrátit  a které byly podány výhradně pracovníky Obvodního soudu pro Prahu 9, tedy panu Fialovi nepřátelsky nakloněnými osobami, jejichž vyloučení pro podjatost p. Fiala požadoval již v roce 2003 a jejichž letitá provinění proti němu jsou přesně zadokumentována, a tudíž  mimo jakoukoliv pochybnost.

Je s naprostým podivem, jak mohou příslušné orgány, tedy především ministerstvo spravedlnosti a Nejvyšší státní zastupitelství, nečinně přihlížet k další vlně teroru organizované vůči p. Fialovi týmiž osobami, které již mnohokrát v minulosti prokázaly jak naprostou nekompetentnost, tak i snahu o tupé zastrašování našeho mluvčího nejrůznějšími vykonstruovanými obviněními, která před soudy vyšších stupňů nikdy neobstála. Je rovněž s podivem, jak tyto zkompromitované osoby mohou dosud sloužit ve státním aparátu Prahy 9 a mít k dispozici nemalé prostředky státního násilí prokazatelně zneužívaného proti bezbranným nevinným občanům.

Otevřený útok na našeho mluvčího považujeme za útok na celé naše sdružení jakož i za útok na podstatu rodičovských, a tedy i základních občanských práv.

Pan Fiala  využije četných nabídek poskytnutí zázemí a přístřeší, které nám denně přicházejí a jichž si velmi vážíme, jak k dalšímu vedení našeho sdružení, tak i k pokračování svého boje, který považujeme za plně legitimní, lidsky i společensky pochopitelný a ospravedlnitelný.

Domníváme se, že fáze měření sil mezi svobodnou občanskou společností a dosud zcela totalitní, nabubřelou justicí přerostla do další, vyšší etapy. Jsme na ni připraveni.

Přesto vyzýváme všechny demokratické síly svobodné společnosti, aby nám v tomto boji podle svých možností pomohly všemi dostupnými způsoby a prostředky. Nezůstávejte nadále stranou, příště to můžete být zrovna Vy, koho totalitní justice bezdůvodně převálcuje právě z důvodů Vašich svobodomyslných postojů !!

Bojujeme přece i za Vás a Vaše děti.   

Našemu mluvčímu, panu Ing. Jiřímu Fialovi, držíme palce a přejeme mu mnoho sil, jakož i nezbytného štěstí.

 


      
za vedení K 213
Ing. Jiří Krám


V Praze a Hradci Králové, dne 2. května 2006