ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Prohlášení občanského sdružení K 213 k případu uvalení vazby na Ing.Jiřího Fialu

v Hradci, 20.05.06

O uvalení vazby informoval velmi zkresleně a účelově bulvární deník AHA ze dne 29.4.2006 se zřejmým záměrem poškodit angažovaného otce dvou týraných dětí skupinou organizovaných osob za vydatné pomoci orgánů státu. Zveřejněné informace bulvárním deníkem buď dokládají, že z Okresního státního zastupitelství Praha 9 unikají informace do výše uvedeného deníku a ten informace zkresluje, nebo že  OSZ Praha 9 ve spolupráci s výše uvedeným bulvárním deníkem zcela záměrně šíří nepravdivé lži a pomluvy.

Skutečný průběh incidentu zinscenovaného veřejnými činiteli v různých funkcích je zadokumentován obrazem i zvukem na naších strankách. Z tohoto reportážního dokumentu je prokazatelně vidět  snaha orgánů zabránit i zveřejnění objektivního průběhu státní mocí provedeného nezákonného jednání proti občanu, volebnímu kandidátu a otci Ing.Jiřímu Fialovi. S ohledem na to, že Ing.Jiří Fiala je kandidátem politické strany pro parlamentní volby 2006 vzniká tak vážné podezření, že dotčené státní struktury se všemi prostředky, tedy i protiprávními, pokusily zabránit možnosti podílet se panu Ing.Fialovi na organizování své volební kampaně a zabránit mu v šíření pravdivých myšlenek o katastrofálním stavu české justice, a to zvláště opatrovnické, v rámci řádné předvolební kampaně. Protiprávním uvalením kandidáta politické strany v době předvolební agitace do vazby došlo k situaci, že je po tomto kroku státních struktur oprávněně možné pochybovat o regulérnosti stávajících parlamentních voleb demokratického státu, neboť se na tomto protiprávním aktu podílí organizovaná státní struktura České republiky řízená hned více ministerstvy. Ing. Fiala se pokojně dostavil na soud v Praze 9 na žádost soudkyně Svobodové a mimo jiné jen požadoval vysvětlení "proč je mu zakázán kontakt s jeho dětmi". Odpověď soudkyní mu bylo odepřena, protože žádná racionální, podložená fakty a opírající se o platné zákony zjevně neexistuje. Sdružení K213 zmocnilo Ing.Fialu k tomu, aby jako zástupce ostatních perzekuovaných rodičů, převážně otců, vyčerpal a použil všechny ústavní prostředky k zajištění práv nezletilých dětí. Perzekuovaný otec Ing.Fiala se po vyčerpání všech zákonných prostředků vzepřel soudní arogantní moci tím, že vyjádřil svůj protest jiným způsobem jako protest na existující porušování právního řádu České republiky tím, že odmítl odejít z jednací síně dokud nedostane řádnou odpověď. Při konfliktu vyprovokovaném státní mocí se beze zbraně jen bránil proti přesile ozbrojené justiční stráže aby mohl dále řádně pokračovat ve svém protestu. Nikoho nenapadal a na nikoho neútočil, jak je zřejmé z videozáznamu jeho protestu na: http://k213.cz/priloha/p9svob.wmv

Řádně registrované občanské sdružení K213, v souladu s platnými zákony, podává tímto veřejnou záruku za další konání Ing.Jiřího Fialy a žádá kompetentní státní orgány, aby v souladu s platnými zákony České republiky bylo řízení proti Ing. Jiřímu Fialovi vedeno na svobodě, neboť se členové sdružení K213 domnívají, že konáním Ing.Jiřího Fialy nebyly splněny nezbytné zákonné důvody pro uvalení vazby a tato vazba je ryze účelová s cílem bránit občanu ve svobodném šíření svých názorů. Konání Ing.Jiřího Fialy považujeme za ústavně přípustné, neboť po vyčerpání všech zákonných prostředků pouze protestoval jiným způsobem. Tuto formu občanského protestu Ústava České republiky výslovně uvádí a připouští. Konání pana Ing. Jiřího Fialy je tedy, na rozdíl od postupu státních orgánů, zcela legální a přípustné.


Občanské sdružení K213 tímto vyzývá


- kompetentní státní orgány k přešetření úniku informací z OSZ Praha 9, k přešetření postupu zasahujících příslušníků Policie ČR a potrestání všech zainteresovaných osob

- k okamžitému propuštění Ing.Jiřího Fialy z vazby na svobodu s ohledem na podanou společenskou záruku sdružením K213 a tím zajištění regulérnosti parlamentních voleb 
 
- předsedu vlády České republiky Ing.Jiřího Paroubka k tomu, aby z titulu své funkce zajistil plnění a dodržování Usnesení Vlády České republiky č 1108 ze dne 10.11.2004 týkající  podnětu Rady vlády České republiky pro lidská práva k zajištění práva dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči a informoval veřejnost o tom, jak je uvedené usnesení plněno

- ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Pavla Němce ke zjednání nápravy a provedení takových opatření na soudech v České republice, aby soudní moc fungovala řádně a bez podobných incidentů v soudních budovách, kdy dochází k účelovému napadání veřejnosti za přítomnosti ozbrojených státních složek.
 

 

Za K213:  Ing.Jiří Krám,v.r., pověřený tiskový mluvčí         20.5.2006