ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Josef Hausmann utrpěl infarkt

v Košíku, 17.03.10

Při pátečním hokejovém treninku v Jablonci utrpěl Pepa Hausmann infarkt. Následně byl převezen do jablonecké nemocnice, kde ho na jednotce intenzivní péče navštívil dnes odpoledne předseda K 213.Popřál mu brzké zotavení, už proto, aby mohli společně pracovat na registraci nové strany a jejím vstupu do voleb.
Vyřídil mu také pozdravy od členů sdružení a lidí ze svého okruhu známých, kteří projevují o zdraví pana Hausmanna upřímný a trvalý zájem.

Pan Hausmann byl nesmírně potěšen zájmem, který u členů K 213 vyvolala zpráva o spolupráci při registraci nové strany, stejně jako počtem podpisů, které se již od pátku podařilo sebrat a které registraci nové strany podporují.

Pan Hausmann slíbil, že jakmile bude sebrán dostatečný počet podpisů, novou stranu ihned zaregistruje.

Na nemocničním lůžku byly projednány i obě připomínky, které členové K 213 k nové straně měli.

První se týká názvu strany, kdy celá řada členů se vyjádřila v tom smyslu, že by bylo lépe, kdyby se nová strana jmenovala "Právo a spravedlnost", nikoliv "Zákon a spravedlnost", neboť přirozené právo by vždy mělo stát nad zákonem, který je často jenom formulovanou vůlí mocných.

Připomeňme např. Norimberské zákony, které s přirozeným právem měly pramálo společného a byly také jako zločinné odsouzeny, anebo současný trestní zákon a jeho dnes již bývalý § 213, proti kterému sdružení K 213 bojuje a o kterém se rovněž domnívá, že s přirozeným právem nemá nic společného.

Další připomínka směřovala k programu vznikající strany, který se mnoha členům zdál nedostatečný pokud jde o kapitolu "justice".

Pan Hausmann vysvětlil, že název "Zákon a pořádek" byl myšlen tak, že zákon má platit pro všechny stejně, což dobře všichni víme, že se neděje.

V tomto směru nebylo mezi vzájemnými stanovisky žádného rozporu.

Konečně, výsledkem jednání bylo odsouhlasení obou změn, tedy změny názvu vznikající strany na "Právo a pořádek" a stejně tak bylo odsouhlaseno, aby byl k programu strany, jakožto nová kapitola, doplněn o návrh předsedy K 213 na reformu justice, kterou před časem zpracoval ještě pro Stranu zdravého rozumu.

Obě změny tedy již mohou být našimi členy šířeny jako odsouhlasené, se kterými nová strana  vznikne.

Panu Hausmannovi upřímně přejeme rychlé zotavení, aby se důležitých úkolů a práce při vzniku nové strany mohl co nejdříve ujmout osobně.
_______________________________

Původní program v oblasti justice, zpracovaný sdružením K 213 pro Stranu zdravého rozumu (dnes se předkládá k připomínkování, jinak bude začleněn do petice za vznik Strany Právo a spravedlnost).

Program Strany ZRozumu (SZR)oblasti 

      

     Současný stav :                                                    

1)      SZR považuje oblast výkonu práva (tedy justice, ale i policie) za jednu z nejzaostalejších oblastí společenského života české společnosti, která od dob totality přežila prakticky beze změny a vyžaduje provedení těch nejhlubších reforem, aby alespoň vzdáleně snesla srovnání s běžným standardem vyspělých zemí.

  

2)      Charakteristickým znakem současné české justice je nízká výkonnost při obrovských nákladech. Justice je dosud jedinou oblastí, kde nikdo náklady nepočítá a nesleduje a kde státní prostředky mizí jako v bezedné studni, aniž je za ně vidět sebemenší efekt.

 

3)      Základním problémemneodvolatelnost soudců 

 

4)      L   

 

5)        

 

SZR považuje současný stav české justice 

 

Vlastní program :

Ke změně současného děsivého stavu české justice SZR požaduje především : 

 

·        Odvolatelnost 


- Zavedení  občanských soudních porot

 

·        Občanské kárné komise.

 

·        Občanské komise by rovněž měly vykonávat dozor a dohled nad vyšetřením trestních oznámení, podaných proti soudci či státnímu zástupci nebo i policistovi.

 

·        Osobní zodpovědnost soudců za svoje rozsudky –

  •  Povinnost neustálého udržování a doplňování vzdělání
  •   Ministerstvo spravedlnosti
  •   Ministr spravedlnosti

·        Automatické odškodné – sazby odškodného za každý den

 

·        Stát je povinen vyplacené částky odškodného zpětně vymáhat  

 

·        LHANÍ u soudu je zcela nepřípustné. pro soudce je to důvodem k okamžitému zbavení funkce !!

 

·        U opatrovnických soudů  rovnosti rodičů před zákonempřednostně svěřují do střídavé péče obou rodičů. 

 

·        Stát – a tedy justice – je povinen zajistit dítěti právo na oba rodiče 

 

·        V trestního právazrušení § 154§ 213  

§ 213 je zase evidentním přežitkem komunistické totality, za které vznikl, přičemž je zjevné, že v současných ekonomických podmínkách ztratil jakékoliv opodstatnění a je masově zneužíván zejména vůči rodičům, kteří se nezaviněně dostali do těžké životní situace.

 

Kromě toho právě tento paragraf zatěžuje justici a policii téměř z 80 %, takže potom nemohou mít čas na boj se skutečnou – zejména násilnou – kriminalitou. Lidi jako je on potřebujeme.
Jiří Komárek
_____________
Pozdrav
Srdečně zdravíme pana Hausmana z pobočky K213 na desátém pražském
obvodu a těšíme se po jeho brzkém uzdravení na další spolupráci.
S pozdravem "Justice potřebuje změny, ne feministické běhny!"
Váš Zbyněk
_____________________
Teprve nyní jsem si všiml na www.k213.cz
Doufám, že se rychle uzdraví. Vznik strany Právo a pořádek jsem
připraven podpořit podpisem, i když si moc iluzí nedělám. Sám
jsem se 5 let soudil o neplatnost vyhození z práce a ta kráva soudkyně
odmítala respektovat zákon a prakticky se mi smála do očí (přitom
jí pomáhaly dvě obdobná stvoření jako přísedící ...). J. K.
____________________