ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Stížností na vedení kladenského soudu stále přibývá

v Brno, 27.04.10

Z došlých protestů občanů dále vybíráme:
Zastrašováním veřejnosti a hrozbami při pátečním zinscenovaném procesu na Kladně justice odhalila před opčany svou tvář naplno – maska hry na spravedlnost, kterou naše soudy již léta masově praktikují, byla stržena. Toto je jejich pravý obraz.

Krajský soud v Praze

nám. Kinských č. 5

150 75, Praha 5 – Smíchovk rukám předsedkyně:

JUDr. Ivana Švehlová


6 T 4/2010


JUSTIČNÍ SPRAVEDLNOST, O.S.

IČO 228 22 968

se sídlem Štýřice 152E, 639 00, Brno


podává


Stížnost na předsedu Okresního soudu v Kladně

MGR. ROMANA LADUVeřejnost prostřednictví občanského sdružení podává stížnost na nevhodné chování předsedy Okresního soudu v Kladně pana Mgr. Romana Lady, který, jakožto osoba zodpovědná za jemu svěřený soud, při hlavním líčení dne 23.4.2010 s občanským aktivistou Ing. Jiřím Fialou, zcela ignoroval Ústavu České Republiky, Článek 96, (2) Jednání před soudem je ústní a veřejné, a také § 2 odst. 10 zákona č. 141/1961 Sb.,

Trestní věci se před soudem projednávají veřejně tak, aby se občané mohli projednávání zúčastnit a jednání sledovat. Při hlavním líčení a veřejném zasedání smí být veřejnost vyloučena jen v případech výslovně stanovených v tomto nebo zvláštním (Tato novelizace nabývá účinnosti dne 1.1.2004.) zákoně.

Okresní soud v Kladně vedený předsedou Mgr. Romanem Ladou vědom si enormního zájmu veřejnosti o kauzu “Štrasburského vítěze” Ing. Jiřího Fialy nezajistil dostatečnou kapacitu míst pro veřejnost v soudní síni a většinu veřejnosti nechal stát na chodbě před jednací síní, přestože v jednací síni byla k dispozici střední lavice pro 10 osob z veřejnosti, která byla po celou dobu jednání úplně prázdná. Početné veřejnosti čítající asi 20 osob bylo zabráněno býti přítomná soudnímu přelíčení ve věci 6 T 4/2010 čímž zároveň bylo porušeno jejich ústavní právo účastnit se jednání.

Do jednací síně bylo při dopoledním jednání vpuštěno pouze 7 osob z řad veřejnosti, pomineme-li soudu předem ohlášené 4 zástupce mediálního mainstreamu, kterým byla místa rezervována a byli vpuštěni do soudní síně přednostně.

Okresní soud v Kladně tímto názorně předvedl svůj vztah k veřejnosti, která musela vynaložit úsilí, aby se na soud a ze soudu dopravila a která byla nucena si vzít den pracovního volna, a to vše na vlastní náklady. Toto úsilí však díky nevhodnému chování předsedy Okresního soudu v Kladně vyšlo vniveč.

Okresní soud ignoroval dne 22.4.2010 podaný přípis k rukám předsedy soudu Mgr. Romana Lady od mluvčího o.s. K 213 pana Ing. Jiřího Štefka, který byl výrazným písmem označen jako urgentní a který informoval, cituji: “.., že jednání u Vašeho soudu dne 23.4.2010, v 9:00 hod., ve věci 6 T 4/2010 bude doprovázeno velkým zájmem veřejnosti.

Okresní soud ignoroval skutečnost, že v prostorách též budovy soudu je minimálně jedna větší jednací místnost. Vědom si této možnosti nechal soud před tuto místnost postavit justiční stráž, aby nedošlo k nafocení kapacity této místnosti ze strany veřejnosti a doložení tak justiční šikany.

Na základě těchto skutečností je zřejmé, že Okresní soud v Kladně řízený Mgr. Romanem Ladou záměrně zamezil účasti vyššího počtu veřejnosti při jednání v kauze Ing. Jiřího Fialy a cíleně se tak snažil odradit veřejnost i od další osobní účasti na soudních jednání takže tímto porušil mimo výše zmíněné Ústavy ČR i Listinu základních práv a svobod, čl.38 (2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně,..Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.

Žádáme předsedkyni krajského soudu JUDr. Švehlovou, aby na projednání odvolání v trestní věci Ing. Fialy zajistila dostatečně prostornou jednací síň.

Žádáme předsedkyni krajského soudu JUDr. Švehlovou, aby písemně vyrozuměla stěžovatele, jak se k návrhu veřejnosti podaného prostřednictvím občanského sdružení vypořádala.

Žádáme předsedkyni krajského soudu JUDr. Švehlovou, aby vyřízení této stížnosti považovala za prioritní a neodkladné, neboť upozorňuje na porušení právních pilířů demokracie.

V Brně dne 26.4. 2010

Aleš Krejčí, Miroslav Stach, Jiří Bastl