ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Trestní oznámení na blázna Koudelku

v Hradci Králové a Praze, 07.05.10

Trestný čin : Zneužití pravomoci veřejného činitele, podvod, padělání a pozměňování úřední listiny

Podezřelý : JUDr. Ladislav Koudelka, soudce OS v Kladně
1) Trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele

Tohoto trestného činu se podezřelý Koudelka dopustil zejména (nikoliv výhradně) při rozhodování o vzetí poškozeného do vazby dne 9.4. 2010 v budově OS v Kladně, kdy poškozenému uvedl, že důvodem jeho vzetí do vazby je skutečnost, že si nepřebítá poštu z OS Kladno a OS Kutná Hora, konkrétně ve věci vyřizované temnějším předsedou soudu Mgr. Petrem Francem.

Přitom pokud jde o OS Kladno, podezřelý Koudelka poškozenému vůbec žádné předvolání na odročené jednání neposlal, a to ani poštou, ani jinak, namísto toho vydal na poškozeného zatykač, k čemuž neměl oprávnění, neboť proto nebyly splněny důvody předpokládané trestním řádem (pobyt poškozeného byl obecně znám, poškozený se ani neskrýval, ani nevyhýbal žádnému úřednému jednání. V tutéž dobu vedl poškozený např. jednání u OS Karviná, na policii v Chrudimi a řadu dalších úředních jednání, kde mohl být kdykoliv zastižen, nebo mu tam mohla být doručena soudní obsílka.

Pokud jde o OS Kutná Hora, případ mgr. Petra France, pak tvrzení o nepřevzetí předvolání se ukázalo jako zcela vymyšlené. Poškozený si veškerou úřední poštu z tohoto soudu tou dobou všechnu převzal, což lze ze spisu doložit. |Podezřelý Koudelka však na sdělení o převzetí pošty z Kutné Hory nijak nereagoval a dál si mlel svou. Stejně tak se nenamáhal tvrzení poškozeného nikterak ověřit, a to ještě stejně tak při jednání dne 23. dubna u OS Kladno.

Podezřelý Koudelka zcela pominul skutečnost, že poškozeného nelze pro uvedený trestný čin (§ 249a) vůbec vzít do vazby, neboť maximální trestní sazba tohoto skutku nepřekračuje dva roky, i kdyby byl poškozený uznán vinným. Podezřelý Koudelka dále nepředložil v zákonné lhůtě spis nadřízenému soudu k rozhodnutí o jeho stížnosti do usnesení o vzetí do vazby, aby o ní nemohl nadřízený soud rozhodnout. Podezřelý tak jen doložil , že si je plně vědom svého nezákonného počínání, stejně jako skutečnosti, že by jeho excesy nadřízený soud nejspíž okamžitě zrušil.

Pokud je poškozenému známo, podezřelý Koudelka nepředložil nadřízenému soudu spisměsíc od podání stížnosti!!

2) Podezřelý Koudelka se dále dopustil trestných činů podvodupadělání a pozměňování úřední listiny

-při sepisování protokolu dne 9.4. 2010 nezapsal do protokolu poškozeným vznesenou námitku nepříčetnosti soudce, stejně jak úmyslně vynechal pochybnosti poškozeného o duševním zdraví soudce a jeho žádost o doložení posledního psychiatrického vyšetření soudce Koudelky

-následně pak vystavil usnesení, kterým poškozenému ustanovil obhájce JUDr. Jiřího Švece, v usnesení ve zcela v rozporu se skutečností píše, že si poškozený žádného obhájce ve stanovené lhůtě nezvolil. V tomto konstatování je jednoznačně spatřován trestný čin podvodu podle příslušného paragrafu trestního zákoníku. Pokud jde o trestný čin padělání a pozměňování úřední listiny, pak touto listinou je jednoznačně myšlen úřední protokol ze dne 9.4. 2010.

3) K trestnému činu zneužití pravomoci

-Při hlavním líčení dne 23.4. 2010 se podzřelý Koudelka odmítal seznámit s usnesením Nejvyššího soudu ČR v Brně ze dne 17.12. 2009 č.j. 7Tdo 315/2009 nebo jím provést důkaz, neboť usnesení konstatovalo, že obdobné počínání obžalovaných v jiném případě nenaplnilo skutkovou podstatu žádného z trestných činů.

Vzhledem ke skutečnosti, že by podezřelý Koudelka mohl ve své závažné trestné činnosti pokračovat, popřípadně se pokusil odstranit usvědčující skutečnosti a doklady nebo ovlivňoval svědky a rovněž vzhledem k tomu, že by se pod hrozbou vysokého trestu mohl pokusit o útěk nebo se snažil skrývat, jsou zde dány vazební důvody dle §68 a),b) a c) trestního řádu.

O postupu šetření, jakož i o jeho výsledku si přeji být informován na svou trvalou adresu Košík č. 91, PSČ 289 35.

Ing. Jiří Fiala

poškozený

 

V Hradci Králové, dne 5. května 2010

Původní text přepsán do digitální podoby

 

Zatím stále ještě soudce Okresního soudu na Kladně Ladislav Koudelka.

Takové věci, jako provádí on, může dělat opravdu jen blázen - a to ať plnil  pokyn či by si to vše vymyslel sám.