ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Soud v Kutné Hoře byl dnes jako vyměněný

v Kutné Hoře a Praze, 03.06.10

Po celkem rozumném přístupu soudce a předsedy soudu v jedné osobě Mgr. France, při minulém jednání 6. května tohoto roku  http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2295 ) v trestní věci Ing. Fialy, proti kterému justice inscenovala v poslední době celou sérii trestních stíhání, jsme dnes u Okresního soudu v Kutné Hoře viděli neschopnost, ba až hloupost soudkyně Aleny Mockové kompenzovanou jen typickou nadutostí současné soudní moci.

Zároveň jsme i viděli typický jev současného výkonu práva u nás, který soudy obrovským způsobem znevěrohodňuje v očích veřejnosti a doslova bortí jakékoliv iluze o opravdu nestranném a spravedlivém rozhodování - totiž, že za prakticky shodných okolností, stejného stavu věcí, v obdobných či přímo totožných případech, je soudy bez jakéhokoliv vysvětlení postupováno a rozhodováno  klidně 
Pan Fiala může být spokojený. Justice nemohla odhalit lépe svou pravou tvář (donedávna před veřejností co nejvíce ukrývanou), než právě na tomto tažení proti němu. Nervozita soudců připomíná až tu pověstnou umírající kobylu...

 

Přestože nynější procesy proti inženýru Fialovi jsou zjevně účelovou snahou justice o likvidaci nepohodlné osoby a je tedy vcelku jedno, z čeho pana Fialu zase viní, cílem je ho ztrestat za každou cenu, přeci jen připomeňme, co vlastně bylo v Kutné Hoře naoko projednáváno:

:

Minule měl být pan Fiala souzen za to, že vynadal policistovi, který ho nedůvodně a protiprávně obvinil a zahájil proti němu naprosto nesmyslné trestní stíhání. Pikantní na tom je, že na základě dopisu, kterým to pan Fiala učinil, bylo toto trestní stíhání již státním zastupitelstvím zastaveno. Asi tak po roce si někdo ale 

 

Dnes měl být pan Fiala souzen zase za neplacení výživného podle rozsudku z roku 2000, kdy pobíral ještě plat okolo 60,000,- Kč měsíčně - nyní je bez práce, protože není dost možné být zaměstnám, když člověk čelí obrovskému množství soudních sporů včetně neustálých trestních stíhání. To žádný zaměstnavatel nemůže dotovat.

 

Navíc jde právě o rozsudek, který je zpochybněn verdiktem Evropského soudu pro lidská práva ve   

K tomu je třeba zdůraznit, že podle článku 46 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je i ČR zavázána podrobit se konečným rozsudkům ESLP ve Štrasburku. A každý, i poslední nádeník z poslední vesnice, ví, že nemohou jen tak zůstat v platnosti rozsudky, které jsou vyústěním takového dlouholetého a soustavného pošlapávání samotných základů současného práva.

Tyto rozsudky napadené štrasburským verdiktem však nebyly nikdy u nás revidovány a také pravděpodobně jen tak nebudou (proto je také záhodno rychle revidovat obsazení soudů). Z dobře informovaných zdrojů víme, že doktor Sváček, předseda Městského soudu v Praze, tento záměr justice neoficiálně zdůvodňuje tím, že jde o příliš nepříjemný průšvih, ve kterém je namočeno veliké množství soudců.


Pro úplnost ještě dodejme, že předešlé pravomocné odsouzení pana Fialy za neplacení výživného (které učinil ještě soud v Nymburce) bylo zrušeno Nejvyšším soudem ČR a že nymburský soudce Nápravník si při něm vymyslel část důkazního řízení, aby pana Fialu mohl tehdy odsoudit.

Již z těchto okolností je zřejmé, že justice je ve Fialově případu vedena především snahou nikdy nepřiznat chybu, mj. i proto, aby kryla svá vlastní závažná pochybení a nepravosti i jejich pachatele.

 

Po předešlém soudním líčení v Kutné Hoře 6. května, kdy tamní soudce Franc uznal oprávněnost námitek pana Fialy a jednání odročil do jejich vyřešení, patrně po tlaku shora, dnes kutnohorský soud výrazně „přitvrdil“.

 

Přestože námitky pana Fialy a jeho obhájce magistra Kutěje byly totožné, ba ještě důvodnější, než minule, soudkyně Mocková byla dopředu připravena je obhajobě ani nedovolit vyslovit. Mgr. Kutěj musel v začátku jednání uplatnit dosti razance, aby vůbec směl promluvit.

 

A jak již bylo uvedeno, 

 

V mezidobí k tomu přibyla též další závažná okolnost - z případu pana Fialy se vyloučil i krajský státní zástupce, právě pro vztah k zastupitelství v Nymburce.

 

Mocková však při stejném stavu věcí na rozdíl od soudce France nebrala tyto skutečnosti   

 

Proto také v soudní síni od Mockové dost často směrem  k obhajobě zněly vulgárně znějící výkřiky: „Nic neříkejte, vy dva." "Už mlčte.“ apod.

 

A proto se také pan Fiala zeptal soudkyně, jestli na ní nebyl před jednáním vyvíjen třebas nátlak, protože toto její počínání je podivné.  Mocková na to celou věrohodnost svého soudu doslova zabila odpovědí, že do toho panu Fialovi nic není!!! Slízla za to od Ing. Fialy okamžitě námitku podjatosti, protože taková odpověď důvody pochybnosti o soudkyni zavdává.

Pak svůj celkově dnes přihlouple působící výkon soudkyně korunovala ještě 

Nicméně po provedeném výslechu obžalovaného a svědkyně, manželky pana Fialy – nechvalně známé Martiny Fialové, řízení přeci jen bylo ukončeno a odročeno na neurčito.Jaký však skutečně bude v kause další postup, u našich soudů nikdo neví - právo, neprávo.

Případ budeme nadále sledovat a pravidelně o něm informovat.

 

_______________________

 

Pánové, dnešní soud začal s hodinovým zpožděním, neb pan Fiala požádal o možnost porady se svým právním zástupcem. Tato možnost mu je odepřena, neb kočuje z jedné vazební věznice do druhé a další a další. Dr. Kutěj není o pobytu svého klienta informován, několikrát jel na Ruzyň naprosto zbytečně, neb pan ing. Fiala byl převezen. Soudkyně naprosto odmítla veškeré logické argumenty na podjatost, kdy žalobce, tedy Nymburské státní zastupitelství vystupuje ve věci pana Ing. Fialy současně jako strana poškozená a strana žalující a navíc strana podjatá vůči panu Fialovi. Soudkyně to tvrdě hrnula, naštěstí tam byla paní Fialová, která se projevila jako naprostej pomatenec, jenž nezná ani datum narození svého syna, jenž má jediný životní cíl, zničit pana Fialu. O IQ paní Fialové si udělala přeplněná soudní síň svůj úsudek. Nejčastějším dotazem bylo: Jak ta hysterka mohla absolvovat VŠ? Jednání je odročeno na neurčito. Olda