ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


POLITICKÝM VĚZŇŮM

v Hradci Králové, 04.06.10

Otevřený dopis pokračovatele svým předchůdcům:
Vážení političtí vězni,


chci vám všem nejprve poděkovat za to, co jste pro tuto zemi učinili a také vytrpěli. Chci poděkovat za to, že na vašich příkladech lze dokázat a demonstrovat zrůdnost vašich věznitelů, ať že to byli fašisté nebo komunisté, a tedy i idelologií, kterým tito věznitelé sloužili. Neboť nelze vystavět spravedlivou a úspěšnou společnost na utrpení a bezpráví pácháném na svých spoluobčanech, ať už ve jménu čehokoliv.

S vašimi osudy jsem se ve svém dětství a mládí seznamoval prostřednictvím několika málo knížek, které stačily vyjít v krátkém období bez cenzury, nebo prostřednictvím zahraničních rozhlasových stanic, jejichž vysílání jsem si dokázal vždy najít. Ze statečnosti a odvahy některých z vás jsem se inspiroval a dodávají mi dodnes odvahu a sílu. Sílu vydržet. Přesto si myslím, že v době, kdy jste trpěli vy, měli jste na mysli hlavně jedno, aby se to už nikdy nemohlo opakovat. Asi této myšlence jste přinášeli ty největší oběti.

I proto mě trochu udivuje a mrzí, že když se něco obdobného přece opakuje, mlčíte.

A to s jednou čestnou výjimkou, a sice evangelického faráře p. Duse, který byl uvězněn na sklonku Husákova režimu a kterému není lhostejný stav naší justice, ani kdo v ní pracuje a může rozhodovat. Zdá se však, že jako jedinému.

Nechci svou oběť srovnávat s těmi, co jste museli přinést vy, mně skutečně nejde o život, asi ani o zdraví, ani netrpím nesnesitelným hladem, mučením, či psychickým týráním, mohu psát dopisy, jako třeba i tento. A mám naději, že dojdou adresátům, přesto si myslím, že existuje parametr, ve kterém to mám o dost těžší, a sice v tom, že jsem sám. Že jsem se stal jediným politickým věžněm, kterého v současnosti ČR má. Vás ve vaší době byly tisíce (v padesátých a čtyřicátých letech), později stovky (v 60. a 70. letech), mohli jste se potkávat, být spolu u soudů, podělit se o svoje dojmy s lidmi stejně zaměřenými a se stejnými zkušenostmi, společnost věděla (nebo aspoň tušila), že existujete a že trpíte pro svoje přesvědčení, pro svůj původ, pro svoje názory.

Pokud se člověk stane jediným politickým vězněm, má ten problém, že tomu nechce nikdo věřit, ani spoluvězni (se kterými si většinou nemá co říci), ani společnost venku za mřížemi, která nechce slyšet o tom, že by bylo možné, aby v demokracii byl někdo takto perzekuován.

Masaryk správně říkal: “Demokracii bychom měli, teď ještě nějaké ty demokraty“, a tady je přesně ten problém. V justici, na soudech a státních zastupitelstvích sedí – až na nepatrné výjimky, tytéž rody, které mučily a perzekuovaly vás – tedy buďto přímo oni sami, nebo jejich stejně podařené dětičky. Tady prostě žádná revoluce nebyla, ti všichni se jen přikrčili, aby přečkali vichřici, dokud měli pocit, že ještě může dout.

A teď už jsou zase stejně drzí a sebevědomí, jako byli za totality, ba co hůř, mnohým na drzosti ještě přibylo pocity nepostižitelnosti a doživotní beztrestnosti.

Myslím, že je nyní právě na vás, bývalých politických vězních, abyste je pomohli přesvědčit, že pokud jde o nepostižitelnost a beztrestnost, že se mýlí.

Myslím, že je právě na vás, obětech zvůle a totality, abyste nemlčeli k tomu, když se tady tytéž rody, co perzekuovaly vás, pokouší nastolit totalitu novou, a to pod pláštíkem údajné nezávislosti soudní moci, kterou si většina těchto rodů představuje jako nezávislost na zákonech a vůli většiny společnosti.

Myslím, že je právě na vás, bývalých politických vězních, abyste nemlčeli, když jsou znovu bezdůvodně a v rozporu se zákonem vězněni nepohodlní občané.

Já jsem spolu se svými kolegy dokázal, že i naše generace, nad kterou možná mnozí z vás ohrnovali nos, dokáže nést štafetu boje za demokracii a svobodu neochvějně dál. Navzdory všem překážkám a zastrašování.

Na vás ale je, abyste k tomu všemu nemlčeli. Jinak by se totiž mohlo stát, že vaše nemalé oběti přijdou vniveč. Že jste trpěli zbytečně a zbůhdarma. A nic horšího by se vám asi stát nemohlo.

Přeju vám všem požehnaný věk a klidné stáří.


Jiří Fiala

Hradec Králové, 3. června 2010

předseda K 213

t.č. v ruzyňské vazbě

Z rukopisu přepsal A. MičulkaPozn. redakce: Pokud náš předseda hovoří o jednom současném politickém vězni, pak s tím lze souhlasit ve smyslu, že je zatím prvním, jenž je takto již veřejně označován. Jinak přirozeně vězni uvěznění třebas za tzv. domácí násilí bez jakéhokoliv opravdu věrohodného soudního procesu či i obdobně za údajné zanedbávání povinné výživy, jsou také produktem nekalé politiky směřující dnes proti rodinám a jsou tedy politickými vězni minimálně v širším slova smyslu.  Konec konců ani pan Fiala  není v současnosti protiprávně vězněn poprvé a vždy se tak dělo minimálně z části  z obdobných důvodů, jako nyní. To, že se o problému nemluví ve zkorumpovaných tzv. velkých sdělovacích prostředcích, neznamená, že tento problém neexistuje. Naopak!

Již jen to, že může být protiprávně kdokoliv uvězněn, je pro lidi velmi varující a nebezpečné, i když si to mnozí třebas ještě plně neuvědomují či nepřipouští.