ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Nymburská policie je naivní a neprofesionální, soud o odškodné prohrála na celé čáře

v Hradci, 22.08.06

Prohlášení sdružení K 213 k rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 22. srpna 2006


Absolutním vítězstvím mluvčího K 213 p. Ing. Jiřího Fialy skončilo dnešní jednání Obvodního soudu pro Prahu 2, který se zabýval žalobou jmenovaného proti českému státu z titulu nesprávného úředního rozhodnutí vydaného státním orgánem. Šlo o později anulované nezákonné trestní řízení iniciované a vedené nymburskou policií z titulu údajného spáchání trestného činu hospodářské povahy (zkrácení daně a jiné dávky) proti našemu mluvčímu v září a říjnu 2003.

Na základě skutečností, které při  soudním jednání vyšly najevo, zkonstatoval soudce Mgr. Martin Husák, že policie tehdy postupovala přesně opačně nežli je ze zákona povinna – nejprve obvinila údajného podezřelého, a teprve potom začala zjišťovat, jestli má svoje obvinění vůbec čím podepřít. Nakonec se ukázalo, že jediným „podkladem“ již zahájeného trestního stíhání bylo udání bývalé manželky obviněného (zjevně psychotické a narušené osoby), že prý tento nezaplatil řádně daně.

Obviněný při výslechu na policii všechna podezření logicky a věcně vyvrátil, načež státní zastupitelství v Nymburce kupodivu uznalo, že k trestnímu stíhání podezřelého žádné důvody nejsou a ani nebyly, a stíhání zastavilo.  Tolik podstata věci.

Na další výzvy poškozeného p. Fialy k náhradě škody již nymburská policie buďto nereagovala, anebo je odmítala uznat, takže věc skončila před soudem.

Zástupkyně státu, zde ministerstva spravedlnosti, zkonstatovala, že se nejedná o škodu z nesprávného úředního rozhodnutí, jak žaloba původně zněla, ale že máme co činit s rozhodnutím zjevně nezákonným, které nemělo být nikdy vydáno stejně jako nemělo být nikdy zahájeno trestní stíhání podezřelého. Nároky poškozeného na finanční kompenzaci a náhradu škody poté uznala za oprávněné.

Soud  poté rozhodl o povinnosti státu nahradit vzniklou škodu v plné výši stejně jako o povinnosti uhradit poškozenému náklady spojené se soudním řízením.

Co předmětem soudu ovšem nebylo, ač to představovalo hlavní poškození pana Fialy nezákonným trestním stíháním, to byla  především neodčinitelná újma na jeho dobrém jménu stejně jako skutečnost, že díky zinscenovanému trestnímu stíhání byl propuštěn z lukrativního zaměstnání, které si pracně a po delším úsilí sehnal.

I přesto je dnešní rozsudek nutno považovat za velmi správnou sebereflexi naší justice, která po drtivé porážce ve Štrasburku ve věci stejného poškozeného se přeci jen snaží učinit obrat směrem k evropsky přijatelným právním standardům.

Naše sdružení bude s ohledem na tento dnešní rozsudek sledovat i nadále to hlavní – tedy aby jeho dopady byly přeneseny na osoby, které za odsouzený stav nesou plnou odpovědnost profesní,  morální i hmotnou.

Panu Fialovi k jeho dalšímu skvělému vítězství v boji s totalitním státním aparátem jménem celého našeho sdružení ze srdce blahopřejeme.

 

        Ing. Jiří Krám, v.r.
                pověřený tiskový mluvčí

 

 

V Praze a Hradci Králové, dne 22. srpna 2006