ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


FRONTÁLNÍ PROTIÚTOK aneb DODĚLÁVAJÍCÍ KOBYLA KOPE NEJVÍCE

v Košíku, 20.09.06

Dnešního rána byl mluvčí K 213  pan Ing. Jiří Fiala vytažen z postele exekutorem, který mu na základě rozhodnutí nymburského soudu začal na místě doručovat jeden exekuční výměr za druhým s tím, že mu přišel zabavit nejen veškeré movité věci, ale také rodinný dům, ve kterém p. Fiala v Košíku bydlí.

Podle sdělení exekutora je podkladem pro nařízení exekuce údajné dlužné výživné.
Pan Fiala namítnul, že rozsudky, o něž se exekuce opírá, i když jsou formálně platné, byly vydány podjatými a z případu vyloučenými soudkyněmi, což značně zpochybňuje jejich účinnost a navíc že ve věci bylo vydáno závazné stanovisko Evropským soudem pro lidská práva, který konstatoval hrubé porušování práv p. Fialy v průběhu celého opatrovnického řízení, z něhož pocházejí i předmětné rozsudky, na jejichž základě byla exekuce nařízena.  Exekutor, jemuž byl rozsudek mezinárodního soudu předložen, prohlásil, že francouzsky neumí a že si měl p. Fiala nechat rozsudek přeložit, pokud s ním chce argumentovat. Pan Fiala odvětil, že překlad rozsudku je záležitostí především ministerstva spravedlnosti, které má za tím účelem vytvořen rozsáhlý aparát a pro něž  byl rozsudek především vydán – a pokud si rozsudek dodnes nenechalo přeložit, svědčí to především o míře jeho respektu k mezinárodní soudní instituci. Exekutor přesto trval na provedení exekuce, načež mu pan Fiala sdělil, že mu zakazuje vstup na svůj pozemek a že k zabránění napáchání dalších škod na svém majetku je připraven použít všech prostředků.

 Exekutor volal následně z auta policii a svého kolegu, oblepil vstupní bránu nálepkami a po chvíli odjel.

 Zpráva o přepadení p. Fialy právně velmi spornou exekucí se začala šířit nejen po internetu, ale i médii doslova jako blesk a nutno pozitivně ocenit, že odezva tentokrát byla okamžitá a masová. ČTK tuto zprávu neprodleně zařadila do svého informačního servisu a odtud ji postupně přebíralo jedno medium za druhým. Během dvou hodin se na místo dostavili redaktoři Blesku a Nymburského deníku, o něco později se ozvala Mladá fronta Dnes s tím, že chce napsat podrobnější reportáž a ihned vyslala svého fotografa, živý vstup do odpoledního vysílání natočil Český rozhlas – Radiožurnál a k podrobné reportáži se po poledni dostavili i reportéři TV Prima. Naprostá většina reportérů byla zcela šokována podklady, které jim p. Fiala předložil, především pak exekučním výměrem na zabavení domu v odhadní ceně 3 miliony korun odvolávajícím se na  údajnou pohledávku ve výši 21.800,- Kč, pocházející z nákladů soudního řízení. Vyjadřovali p. Fialovi podporu v jeho nelehkém boji s justiční hydrou nerespektující ani názor mezinárodního soudu a ujišťovali ho svými sympatiemi a podporou.  

 Pan Fiala  si těchto projevů podpory velmi váží a děkuje za ně stejně jako za okamžitou reakci a zájem médií, který se ukazuje jako velmi užitečný a podstatný, neboť toho dne již k žádné akci ze strany soudních, policejních či justičních orgánů nedošlo, ač byla zjevně připravována.

 

 Pan Fiala i vedení K 213 velmi děkují i všem těm, kteří projevili svůj zájem či dokonce nabídli okamžitou pomoc podle zásady „Kdo rychle dává, dvakrát dává“. Obzvláštní poděkování patří firmě Prudent, s.r.o., která neprodleně vybavila dům p. Fialy vyspělou záznamovou technikou za účelem dokumentace dalších dějů, stejně jako dobrovolníkům, kteří na výzvu o pomoc okamžitě reagovali a dostavili se na místo, aby se střídali v hlídkách u domu, především pak p. Ing. Štefkovi, který na místo dorazil jako první.

Poděkování patří i všem, kteří v prvních ranních hodinách urychleně šířili zprávu o tom, co se v místě bydliště p. Fialy děje, především pak p. Šináglovi, ale i dalším občanským aktivistům a nezávislým publicistům, kteří si nepřejí být jmenováni.

Vedení K 213 rozhodně odsuzuje tento další evidentní naschvál a šikanu dodělávajících justičních struktur, které pod tlakem rozhodnutí nadnárodního soudu cítí blížící se rychlý konec své bezbřehé zpupnosti a neomezené nadvlády a snaží se škodit na poslední chvíli, jak se dá.

Vedení K 213 apeluje na ministra spravedlnosti, aby celou věc bezodkladně a osobně řešil s tím, že návrhy na kárná řízení u soudců, kteří se za popsaných okolností snaží co nejvíce uškodit, budou nezbytné.

K 213 dále vyzývá  ministra spravedlnosti, aby urychleně vypracoval systém bezodkladného převodu rozhodnutí nadnárodního soudu do  justiční praxe soudů národních, přičemž je evidentní, že v současnosti žádný takový systém neexistuje. 

K 213 dále žádá ministra spravedlnosti, aby v případech pana Fialy urychleně  vyhlásil moratorium na výkon jakýchkoliv rozhodnutí do doby, nežli proběhnou revizní procesy revidující dosavadní průběh celého opatrovnického řízení.

Současný stav české justice považujeme za urážející nejen pro naše partnery v Evropské unii, ale i pro naši národní hrdost a pověst.

 

         Ing. Jiří Krám
           pověřený tiskový mluvčí

 

V Košíku a Hradci Králové, dne 21. září 2006