ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Hladovka UZUNOGLU - stanovisko K 213

v Praze, 19.03.07

Vzhledem ke skutečnosti, že se na vedení K 213 obrací stále více našich členů s dotazy, jak se mají zachovat k řetězové hladovce organizované kurdským utečencem Uzunoglem na protest proti poměrům v české justici, případně proč jsme se k této hladovce ještě nepřipojili, vydává vedení K 213 toto svoje stanovisko :
HLADOVKA  UZUNOGLU – STANOVISKO K 213

Vzhledem ke skutečnosti, že se na vedení K 213 obrací stále více našich členů s dotazy, jak se mají zachovat k řetězové hladovce organizované kurdským utečencem Uzunoglem na protest proti poměrům v české justici, případně proč jsme se k této hladovce ještě nepřipojili, vydává vedení K 213 toto svoje stanovisko :

I když jsme si plně vědomi drastických poměrů panujících v české justici, kterou v současnosti považujeme za národní ostudu číslo 1 – a konečně, je to především naše sdružení, které již před lety nebojácně přijalo hozenou rukavici a s českou postkomunistickou justicí vede již delší dobu nevyhlášenou válku – vyslovujeme svoje politování nad skutečností, že k tomuto chvályhodnému cíli bylo použito právě případu osoby kurdského utečence Uzunogla.

O morálních kvalitách této osoby máme svoje odůvodněné a osvědčené pochybnosti a nevylučujeme ani to, že protiprávní jednání, které bylo na této osobě bezesporu spácháno, bylo motivováno či přímo zapříčiněno a vyprovokováno možná stejně protiprávním, minimálně však amorálním jednáním této osoby, mimochodem hluboce pohrdající českým národem jako celkem.

Naše sdružení se proto od jakékoliv akce iniciované či jen podporované osobou p. Uzunoglu rozhodně – a to i do budoucna – distancuje.

Nad úsilím lidí, kteří se v čisté víře snaží podpořit boj proti posttotalitní, zvrácené justici a z nevědomosti či neznalosti osoby a případu se přidali k akcím na podporu p. Uzunoglu , vyjadřujeme svoje politování.

Sdružení K 213 bude hledat jiný způsob a jinou, lepší příležitost, jak proti pokleslým poměrům v české justici na veřejnosti rázně vystoupit.

Právo našich členů na svobodné rozhodnutí o připojení se k jakékoliv akci zůstává samozřejmě tímto stanoviskem nedotčeno.

Za vedení K 213

 

        Ing. Jiří Fiala

 

 

 


V Košíku, dne 20. března 2007