ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


VESELÉ VELIKONOCE !!

v Praze, Košíku a Hradci, 03.04.07

PŘICHÁZEJÍ SVÁTKY RADOSTI A JARA.    VESELÉ VELIKONOCE  !!

Sdružení K 213 přeje všem svým členům, jejich přátelům, rodinným příslušníkům, známým, sympatizantům a všem lidem vroucího srdce a pevného charakteru veselé prožití nadcházejících svátků jara a nového života.

Přejeme zejména všem dětem, aby mohly ztrávit tyto svátky vzkříšení a zmrtvýchvstání se svými skutečnými rodiči, neboť nemají – a nikdy mít nebudou -  na světě nikoho bližšího a dražšího.

Těm dětem, pro které přes veškerou snahu jejich milujících rodičů, zvláště pak otců, není možné svátky společně se svými rodiči ztrávit, vzkazujeme, že na ně myslíme, že jsme s nimi všude a za všech okolností  a vždycky budeme a že je z našich srdcí nikdo nevymaže.

Všem lidem spravedlivým a dobré vůle přejeme klid, domácí pohodu, radostné chvíle s jejich nejbližšími a šťastné vykročení do letošího jara.

Tak jako s železnou pravidelností každým rokem zlomí jaro zimě vaz, tak i náš boj za spravedlivý podíl rodičů na výchově jejich dětí musí zákonitě skončit vítězstvím. Hydra zla, zvůle a štvaní dětí proti jejich rodičům bude poražena stejně bezpečně jako sv. Jiří proklíná své kopí krkem hydry zimy a zmaru.

Ještě jednou přejeme všem dobrým lidem – a zvláště všem dětem – spokojené a radostné Velikonoce


       Za vedení K 213   3 Jirkové

 

Ing. Jiří Štefek  

Ing. Jiří Krám    

Ing. Jiří Fiala

 

 

 

 

 

V Praze, Košíku a Hradci Králové, dne 4. dubna 2007