ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


"Člověk v tísni" diskriminuje film Střídavka na festivalu proti diskriminaci

v Praze, 16.06.07

Občanské sdružení "Člověk v tísni" obdrželo vysoký grant mimo jiné i na podporu filmových děl proti diksriminaci. Vynikající snímek Luboše Pateryˇ"Střídavka", který zatím sklízel úspěchy všude, kde se promítal a který se diskriminací otců při výchově dětí podrobně zabývá, se však tomuto sdružení nehodí do krámu. A tak ač nemá co promítat, panu Paterovi vzkázalo, že o jeho film nemají zájem. Z grantu proti diskriminaci se tak financuje další diskriminace. Obšírněji se tímto tématem zabývá mluvčí K 213 Ing. Jiří Štefek.
Člověk v Tísni
Sokolská 18
120 00 Praha 2

Vážení,

v rámci roku rovných příležitostí pro všechny získal váš projekt Rovnost je cool dotaci 2 631 000,- korun na sestavení kolekce 15 dokumentárních filmů a 20 nekomerčních osvětových spotů, které tematizují všechny prioritní oblasti diskriminace. Tato kolekce bude prezentována středním školám ve formě projekcí v kinech, které budou doplňovat debaty. Vrcholem projektu má být organizace festivalu rovných příležitostí nazvaného Karneval rozmanitosti, který se uskuteční v deseti českých městech. Celý projekt bude doplněn o mediálně-propagační kampaň, jejichž součástí bude také uvedení nekomerčních sociálních spotů na České televizi a na internetu.

Víte, jeden z mých učitelů na vysoké škole (velmi moudrý muž) říkával, že „vyslovení názoru, které nás nic nestojí, značí obvykle, že takový názor je k ničemu a jeho vyslovení zpravidla nemá valnou cenu.“
Obávám se, že výše popisovaný projekt, na který dostáváte peníze od institucí spadne do podobné kategorie. Můžete vůbec se držet pravdy, i když tím třeba naštvete instituce, které Vás platí?!

Vzpomínám, jak jsme jako středoškoláci povinně navštěvovali v době určené vyučování sovětské filmy. Byla to šaškárna, všichni jsem to cítili a dělali si z toho legraci.

Dnes jsme bohužel v situaci, kdy kde kdo dostává obrovské peníze od institucí státu na řešení buď úplně neexistujících nebo absurdně uměle nafouknutých údajných společenských problémů. 
(Ono řešit problém, který vlastně neexistuje a dostávám na to nemalé peníze, je dobré živobytí  bez velké námahy, že? Naproti tomu řešit něco skutečně bolavého – to dá fušku a znamená to obrovské problémy? Můj výše zmíněný pan profesor měl naprosto pravdu,  že?!!)

Tak dnes drží v jistém brněnském domově pro děti dospělou ženu s identitou nedospělého děvčete (proč ne, mají na to peníze od institucí). Tak jsou nám dnes plněny azylové domy ženami, které žádnou pomoc ve skutečnosti  nepotřebují (Že je to podvod na daňových poplatnících? Proč ne, jsou za ně přece peníze z nemalých dotací.) Tak vyhazujeme obrovské peníze na kampaň proti údajnému hrůznému tzv. domácímu násilí, které evidentně žádný skutečný problém tak velikých rozměrů, jak se tvrdí, neznamená, a který bude tedy využíván na podporu rozvodu-chtivých žen toužících po manželově majetku. Tak dnes dáváme do kojeneckých ústavů 20x !!! více dětí než v sousedním Rakousku. Odebíráme děti nesmyslně  od rodičů, živíme tím stejně nesmyslně bandu zbytečných sociálních pracovnic a těm dětem ničíme život.   Atd. atd.

Před nedávnem Vám byl nabídnut film Luboše Patery Střídavka. Tento cca hodinový snímek je bez nadsázky o skutečné a velmi bolavé diskriminaci, která způsobuje trápení velkému a skutečnému množství dětí! Je to velmi dobrý film. A ejhle – nebyla na jeho pořízení žádná dotace! Vznikl jen díky obětavosti poctivých lidí. Stál mnoho úsilí a peněz věnovaných obyčejnými lidmi na dobrou věc  - A znovu nezbývá než vzdát holt tomu, jakou nespornou pravdu měl a moudrost projevil ten výše zmíněný náš Pan profesor.

Mám za to, že jak se postavíte k zařazení filmu Střídavka, bude patřit mezi významné indikátory, jakou cenu má vlastně Vaše činnost opravdu pro společnost. (Nic mě nestojí, nezpůsobuje problémy, je tedy asi k ničemu. Naopak, to co má největší cenu, je vykoupeno velikou námahou a bolestí – což dokladuje i práce pana Patery).

S pozdravem a přáním všeho dobrého              Ing. Jiří Štefek