ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Fond ohrožující děti - jedna velká mafiánská banda

v Košíku a Hradci, 21.06.07

Děsivé skutečnosti o smutně proslulé organizaci Fondu ohrožujícím děti vyplývají rychle na povrch a nemohla je přehlédnout ani paní senátorka Gajdůšková ve svém projevu v Senátu dne 7. června t.r. Na základě těchto skutečností se občanské sdružení K 213 rozhodlo zformulovat a podat trestní oznámení na FOD i jeho předsedkyni JUDr. Marii Vodičkovou. Pomohou staří známí na státních zastupitelstvích komunistické prokurátorce, aby se vyhla zaslouženému trestu ?  Sledujte -spolu s námi - vývoj případu !!
OSZ Praha 1,
nábř. E. Beneše,
Praha 1 – Malá Strana   

OZNÁMENÍ O PODEZŘENÍ Z PÁCHÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI

Podezřelý : Fond ohrožených dětíJUDr. Marie Vodičková

Druh trestné činnosti : Nelegální obchod s dětmi,

Upozorňujeme tímto orgány činné v trestním řízení (dále jen OČTR) na skutečnosti obsažené v projevu paní senátorky Aleny Gajdůškové, předneseném v Senátu PČR dne 7. června 2007, z nichž vyjímáme zejména :

„Zprostředkovatelem některé z forem náhradní rodinné péče   může být pouze stát. V dopise (Společnosti sociální pediatrie, pozn. autor) se však uvádí, že jsou zde poznání a důkazy, že existují postupy, kdy pracovník porodnice je vázán na Fond ohrožených dětí, ještě než skutečnost o narození nechtěného dítěte je oznámena orgánům sociálně-právní ochrany dětí. Matka tak pro Fond ohrožených dětí podepíše „nabídku“ dítěte do osvojení s tím, že je zde uváděno přímo zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek. Pracovníci Fondu ohrožených dětí kontaktují na organizaci vázané rodiny a muži podepisují tzv. „fiktivní otcovství“. Dopis uvádí, že z Fakultní nemocnice Brno-Bohunice se takto v loňském roce ztratilo více než 15 dětí !!
Matrikářky informují o skutečnostech, že otcovství uznával muž, který se prokazatelně s matkou dítěte vidí poprvé až na matrice.

Může se stát, že tyto skutečnosti jsou pouze vrcholem ledovce a že to může být obchodování s dětmi.“

Žádáme tímto OČTR, aby přešetřily všechny skutečnosti uváděné paní senátorkou  Gajdůškovou zejména s ohledem na pravděpodobný nelegální obchod s dětmi a na něj navazující trestnou činnost páchanou pracovníky Fondu ohrožených dětí či přímo jeho předsedkyní JUDr. Marií Vodičkovou.

O průběhu vyšetřování a jeho výsledcích si přejeme být průběžně informováni, abychom mohli informovat i širší veřejnost.

Za občanské sdružení K 213 jeho mluvčí


Ing. Jiří Fiala   Ing. Jiří Krám   Ing. Jiří Štefek


Příl.: Výňatek z projevu paní senátorky Gajdůškové ze dne 7. června 2007
 
V Košíku, dne 22. června 2007