ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Tiskové prohlášení otce Terezky Smutné

v Praze, 05.07.07

Otec nezletilé Terezky Smutné Lubomír Choc, holčičky,  která byla rozhodnutím OS P-8 umístěna do Olivovy dětské ozdravovny v Říčanech u Prahy, vydal následující tiskové prohlášení, které poskytnul sdružením Spravedlnost dětem a K 213.
TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

 

Lubomíra Choce, otce desetileté Terezky Smutné, která byla rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 8 umístěna v retenční péči zdravotnického zařízení.

 

Nesouhlasím s protiústavní iniciativou prezidenta republiky Václava Klause

 

Vítám statečný a profesionální přístup soudce Mgr. Miloslava Sládka

 

Upozorňuji na nepravdivé a zavádějící informace, které prostřednictvím masmédií šíří matka Terezky

 

Mrzí mne neprofesionální přístup Dětské psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole

 

Prohlašuji, že budu plně respektovat obsah vyhotovovaných znaleckých posudků

Matka neváhala dát přednost umístění Terezky do péče psychiatrické kliniky, neváhala ji současně traumatizovat vytvářením mediální kampaně štvoucí proti mé osobě a zmařila slibně se rozvíjející vztahy navazované mezi mnou a Terezkou při setkáních uskutečňovaných v druhé polovině minulého roku. Z mého pohledu bohužel neexistuje autorita, která by tento přístup matky změnila nebo alespoň zásadně ovlivnila. Nemohu vyloučit, že se matčiným výchovným působením podařilo deformovat osobnost Terezky do té míry, že navázání rodinného vztahu mezi mnou a Terezkou již není možné, ačkoliv někteří odborníci zastávají opačný názor. Nechávám tak na zodpovědnosti matky a na jejím svědomí, aby Terezce vysvětlila, z jakého důvodu jí bere otce a nechávám jí zvážit otázku, kdo by se případně o Terezku postaral, když by matka z jakéhokoliv důvodu nebyla v budoucnu schopna plně dostát obsahu své rodičovské odpovědnosti.

Tato tisková zpráva bude doplněna v návaznosti na doručení nového rozhodnutí soudu, o jehož existenci jsem se dozvěděl z médií a jehož obsah doposud neznám.

 

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů se prosím obraťte na mého právního zástupce Mgr. Michaela Duba, advokáta – mail: michael.dub@akancelar.cz mobil: 724 187 353.

 

                                                                                                Lubomír Choc

 

 

 

 

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ  II – doplnění

Lubomíra Choce, otce desetileté Terezky Smutné, která byla rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 8 umístěna v retenční péči zdravotnického zařízení.

 

V návaznosti na doručení usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 doplňuji své dnešní tiskové prohlášení následovně:

  Obvodní soud pro Prahu 8 svým rozhodnutím uložil Fakultní nemocnici Motol předat Terezku do péče Olivovy dětské léčebny, o.p.s. Tento krok jednoznačně vítám, neboť prostředí uvedené dětské léčebny považuji pro mou dceru v mnoha ohledech za vhodnější pro trávení letní prázdnin, ztotožňuji se s závěrem, že Terezka netrpí žádnou nemocí či zdravotní poruchou a zároveň souhlasím s důvody pro její umístění mimo péči matky, které bohužel i 

Velmi oceňuji, že soudce Mgr. Miloslav Sládek nepodlehl tlaku médií

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů se prosím obraťte na mého právního zástupce Mgr. Michaela Duba, advokáta – mail: michael.dub@akancelar.cz mobil: 724 187 353.

 

 

V Praze, dne 4. července 2007

 

 

                                                                                                Lubomír Choc