ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Úřední záznam – žádost o poskytnutí informací

v Košík, 13.09.05

Obvodní soud pro Prahu 9
Na Vyhlídce 389/1
Praha 9
Žádám tímto nadepsaný soud o poskytnutí následujících informací: 
  1. Na přelomu března a dubna tohoto roku byla přijata mimořádná bezpečnostní opatření, týkající se především justiční stráže. Žádám tímto soud o sdělení, od kdy do kdy tato opatření trvala,  kolik osob se jich zúčastnilo, jejich služební čísla a výše jejich aktuálního služného v uvedeném období. Dále žádám o sdělení, kdo o těchto opatřeních rozhodl a kdo rozhodl o jejich změně či odvolání.
  2. Žádám nadepsaný soud o sdělení, kolika osob se tato opatření týkala, resp. proti kolika osobám byla namířena, kolik je v současnosti osob vůči nimž vydal Obvodní soud pro Prahu 9 obdobná opatření. Dále kolik je osob, kterým byl omezen vstup do budovy obvodního soudu, či přijata jiná restrikce pohybu. Kolik bylo těchto osob za posledních pět let. Kolik je v současnosti osob, kterým je poskytován osobní doprovod po budově soudu.
  3. Žádám nadepsaný soud, aby mi sdělil jakým způsobem zajišťuje průběžnou kontrolu psychického stavu soudkyň, zejména opatrovnického oddělení a kdy byla naposledy provedena kontrola nezávadnosti jejich psychického stavu. Dále žádám soud o sdělení, zda může prokázat, že v období březen – duben 2005 soudkyně Mgr. Lenka Kloudová netrpěla žádnou psychickou poruchou, jako např. utkvělými představami, chronickou fobií, psychózou anebo pocitem permanentního pronásledování a ohrožení.
  4. Žádám nadepsaný soud o sdělení, zda může jakýmkoli věrohodným způsobem prokázat psychické zdraví místopředsedy soudu Malého a předsedy soudu Rudého, a to zejména s ohledem na jejich evidentně rozporuplná prohlášení a chronický sklon ke lhaní.
  5. Žádám nadepsaný soud aby mi sdělil, jaká opatření přijal v souvislosti s usnesením vlády ČR ze dne 10. listopadu 2004 o zohledňování syndromu zavrženého rodiče v justiční praxi, tedy např. jakými školeními prošly soudkyně pečovatelského odboru soudu, kdo je z těchto znalostí přezkoušel a s jakým výsledkem a pokud nebyla přijata žádná opatření, kdo za to nese zodpovědnost a jaké z této skutečnosti budou vyvozeny důsledky pro vedení soudu a opatrovnický odbor soudu.
 
     Tyto informace žádám zaslat v zákonném termínu na svou trvalou adresu.
 
       
Ing. Jiří FIALA
Košík 91
289 35