ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


POZVÁNKA NA SOUD 5. října 2005

v Praha, 15.09.05

Vážení přátelé,
ve středu, dne    5. října 2005 od 9.30
Krajském soudu v Hradci Králové, místnost č. 6jeden z prvních členů K 213, p. Kučera, otec, který je 10 let pronásledován (a zavírán) za výživně na dítě, které prokazatelně není jeho a které před vlastní matkou uprchlo do dětského domova. Soudy ho vytrvale nutí platit matce dítěte veškerou spotřebu alkoholických nápojů, ač dítě samo žije v domově, na který p. Kučera pravidelně přispívá, i když by pochopitelně nemusel.
Přijďte, kdo můžete, se o těchto morálních zvrácenostech, šířených naší justicí, přesvědčit na vlastní oči.
Všechny srdečně zve
 Ing. Jiří Fiala