ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Schorm ukradl pozemky !!

v Košíku, 08.11.07

... anebo pozvánka do Příbrami na zajímavé soudní jednání.
JUDr. Vít A. Schorm, zmocněnec státu pro záležitosti Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, je dobře znám každému z otců, který svou stížnost do Štrasburku podal, a to jako producent stanovisek státu, tedy strany žalované, plné hrubých urážek a pomluv stěžovatele.

Málokdo ovšem dosud věděl, že taky krade. A samozřejmě - krade na své úrovni. Tedy ne nějaké flašky v obchodech, ale pozemky, a to ve velkém.

Přebíráme následující sdělení Sdružení poškozených justicí ČR.

Obč. spolek Sdružení poškozených justicí ČR (http://www.spjcr.webz.cz/,http://www.sv.cz/index.php?akce=statistika
 V tomto převedení jeho vlastnických práv na vlastnictví státu toliko na základě libovůle úředníčka vlády je nejhorší nezvratný fakt, že tento úředníček vlády ČR rozhodl za vládu České republiky sám, což jest dokonce horší mechaniznus zestátňování, čili krádeží nemovitých majetků, jakým v 50 - tých letech olupovali a drancovali komunisté. Jak se tedy může Česká republika chvástat že je právním státem kde jsou zaručena základní lidská práva, mezi které patří ochrana soukromého majetku, když zde stále vládnou tytéž mocenské poměry jak v době komunistické perzekuce ?
A kdo z nás bude takto okraden příště ?!
Bližší se můžete dozvědět 14. 11. ve 13,30 hodin v Příbrami v budově Okresního soudu při soudnim jednání, I. patro, síň č. 7